Literárna súťaž Múdra príroda 2018 na tému „Zmena či premena?“

Literárna súťaž Múdra príroda 2018 na tému „Zmena či premena?“

Banská Bystrica (ŠOP SR) - Klimatické zmeny predstavujú jednu z najväčších environmentálnych, sociálnych a hospodárskych hrozieb v súčasnosti. Príroda sa snaží chrániť a podporovať náš každodenný život, je však bezmocná voči našej bezohľadnosti. Dostatočne si totiž stále neuvedomujeme, že čisté životné prostredie je základom pre ľudské zdravie, ale aj našu duševnú pohodu.

Vyhlasovatelia 6. ročníka literárnej súťaže  Múdra príroda - Štátna ochrana prírody SR a Slovenská agentúra životného prostredia preto vyzývajú mladých umelcov, aby vytvorili slovný opis, či humornú príhodu, aké premeny budeme musieť urobiť v našom spôsobe života, aby sme predchádzali katastrofám, ktoré spôsobujú klimatické zmeny.

Súťaž je určená pre žiakov II. stupňa základných škôl (rozprávanie, opis) a študentov stredných škôl (krátka próza - poviedka, črta, bájka, humoreska, glosa, fejtón...). Každá škola môže poslať 4 vybrané práce.

Súťaž na tému „Zmena či premena?“ potrvá od 20. novembra 2017 do 16. februára 2018, pričom vyhlásenie výsledkov je naplánované na máj 2018.

Cieľom súťaže Múdra príroda 2018 je  rozvoj environmentálneho cítenia mladých ľudí a budovanie pozitívneho vzťahu k prírode. Jej poslaním je  podporiť literárnu tvorivosť mladých ľudí formou vyjadrení ich vlastných skúseností, pocitov či potrieb vo vzťahu k prírode a tradičnému spôsobu života v krátkom literárnom útvare. 

Viac informácií o súťaži nájdete na webovej stránke mudrapriroda2018.sk, kde v najbližšom čase nájdete aj vydaný Zborník súťažných prác z minulého ročníka.

Všetky správy

Október

Počuli ste, že...