CHKO Cerová vrchovina prijme na zastupovanie poľnohospodára

CHKO Cerová vrchovina prijme na zastupovanie poľnohospodára

Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Cerová vrchovina, Železničná 31, 979 01 Rimavská Sobota prijme pracovníka na pozíciu poľnohospodár na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky, s predpokladaným nástupom vo februári 2018.

Požiadavky:

  • VŠ vzdelanie druhého stupňa prírodovedného alebo poľnohospodárskeho zamerania
  • Základné znalosti ovládania PC: kancelársky balík, znalosť práce v GIS
  • Bezúhonnosť
  • Vodičský preukaz skupiny B
  • Prax v odbore vítaná
  • Znalosť anglického jazyka, prípadne maďarského jazyka vítaná

Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný štruktúrovaný životopis, kópiu diplomu osvedčujúceho kvalifikačné predpoklady a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov  je potrebné zaslať na ŠOP SR, Správa CHKO Cerová vrchovina, Železničná 31, 979 01 Rimavská Sobota, najneskôr do 7. decembra 2017. Uznané budú aj prihlášky s dátumom odoslania 7. 12. 2017 na pečiatke doručovateľa.

Bližšie informácie na eva.belanova@sopsr.sk, tel. kontakt: 0903 298 147

Všetky správy

Október

Počuli ste, že...