Študentská architektonická súťaž na návrh budovy Dom mokradí

Študentská architektonická súťaž na návrh budovy Dom mokradí

Štátna ochrana prírody SR a Správa CHKO Latorica vyhlasujú študentskú architektonickú súťaž na návrh budovy Domu mokradí v Trebišove. Trvať bude do soboty 16. decembra 2017.

Architektonická štúdia pojednáva riešenie objektu a osadenie na vybraný pozemok. Predmetom riešenia je zakomponovanie ekologických a prezentačných prvkov do súčasného architektonického výrazu pomerne malého objektu v zastavanom mestskom prostredí.

Výstupom má byť: 1-2 ks prezentačný banner 70x100 cm na pevnom podklade + elektronicky CD/e-mail

Obsahom tohto výstupu bude grafické znázornenie návrhu – vizualizácie, situácia, pôdorysy, rezy, pohľady a schéma fungovania budovy.

Odmena za prvé miesto činí 500 eur. S autormi víťazných projektov je možná následná spolupráca.

Viac informácií o súťaži a registrácia je možná prostredníctvom emailu: dom.mokradi.sutaz@gmail.com

Všetky správy

Október

Počuli ste, že...