Počet kamzíkov od jari v TANAP-e vzrástol

Počet kamzíkov od jari v TANAP-e vzrástol

Túto jeseň sme vo Vysokých Tatrách napočítali 1263 kamzíkov, čo je o 221 viac ako na jar. Oproti minuloročnému jesennému sčítaniu však ich počet klesol. Potvrdilo to sčítanie, ktoré sa konalo v uplynulých dňoch za účasti pracovníkov Správy Tatranského národného parku (TANAP), Štátnych lesov TANAP, Tatrzańskiego parku narodowego a ďalších dobrovoľníkov. 

Prežitie tohto druhu v ťažkých podmienkach tatranských štítov nie je náhodné. O tom sme sa opäť mali možnosť presvedčiť na vlastné oči, že tu vo výškach, ktoré sú pre človeka tak nehostinné, dochádza k neustálemu boju o život,“ uviedol riaditeľ Správy Tatranského národného parku patriacej pod Štátnu ochranu prírody SR Pavol Majko.

Presne pred rokom zimovalo na slovenskej strane Tatier 1003 kamzíkov, v poľskej časti národného parku ich narátali 364. V júni na území na oboch stranách Vysokých Tatier napočítali celkovo 1 042 kamzíkov, z čoho bolo 138 tohtoročných mláďat. V slovenskej časti národného parku zapísali do sčítacích hárkov 746 kamzíkov, z nich bolo 91 mláďat.

„Vlani na jeseň sme napočítali 1367 kamzíkov s tým, že pri sčítaní rátame s odchýlkou do desať percent. Aj napriek tomu však môžeme konštatovať, že kamzíkovi sa v TANAP darí, jeho počty sú stabilné. Veľkú úlohu v tomto zohráva strážna služba, pytliactvo už na slovenskej strane Tatier nie je také časté ako v minulosti a v konečnom dôsledku veľmi dôležitá je aj sezónna uzávera. Vďaka nej sa môžu kamzíky pohybovať, kde chcú a kde je pre nich najlepší a najbezpečnejší prístup k potrave," zhodnotila zoologička Správy TANAP Erika Feriancová.

Na poľskej strane Tatier však majú stále problém s pytliactvom a počty kamzíkov v TANAP redukujú aj veľké šelmy.

Spočítavanie kamzičej zveri robia v Tatrách už vyše šesť desaťročí. Rok po vzniku TANAPu žilo na území Tatier približne 160 kamzíkov. O štyri roky neskôr dosiahol ich počet takmer šesťsto a v roku 1964 už skoro 950 kusov. V nasledujúcich rokoch počty kamzíkov neustále kolísali. Príčinou bolo najmä pytliactvo, vyrušovanie návštevníkmi v ich prirodzených lokalitách.

Koncom deväťdesiatych rokov minulého storočia klesol počet kamzíkov až na hranicu dvesto kusov. Zásluhou prijatých opatrení sa ich počty postupne opäť zvýšili až na hranicu tisíc jedincov.

Všetky správy

Október

Počuli ste, že...