Hlasujte o víťazný plagát – žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt

Hlasujte o víťazný plagát – žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt

Východoslovenské múzeum v Košiciach je dlhoročným organizátorom celoslovenského ekovýchovného programu BOCIAN. Hlavnou úlohou programu je  vypracovanie plagátu s názvom Žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt v obci, ktorý zhotovujú kolektívy žiakov a študentov škôl, alebo aj jednotlivci v mestách a obciach po celom Slovensku, v ktorých sa vyskytuje hniezdo bociana.

Výsledný plagát obsahuje koláž 12 vypracovaných čiastkových úloh, ako napríklad pozorovanie hniezda bocianov (ich prílet, pohyb po okolí, počet mláďat a odlet), súhlas s prihlásením k pobytu, potvrdenie o bezúhonnosti, či ochranársky čin pre bociana.
Žiaci sa úloh zhostili veľmi zodpovedne, každý plagát žiadosti je iný, je na ňom uložené kúsok z každého žiaka. Pri vypracovaní úloh a žiadosti totiž žiaci museli stráviť veľa času, museli preukázať kúsok zo svojho umeleckého či rečníckeho talentu.

Celoslovenské on-line hlasovanie bude prebiehať prostredníctvom hlasovacieho formulára od 6. novembra do 20. novembra 2017* na web stránke Národného parku Malá Fatra.

(*pozn. Upozornenie! Termín je oproti pôvodnej správe skrátený o 10 dní kvôli tomu, aby mohol byť víťazný plagát vyhlásený na slávnostnom otvorení výstavy v Košiciach)

Plagát, ktorý získa najviac hlasov verejnosti, bude vyhlásený za víťazný plagát a bude označený aj na celoslovenskej výstave Môj sused bocian inštalovanej od 21.novembra 2017 vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach.

Jednotlivec, či kolektív víťazného plagátu budú odmenení drobnými vecnými cenami a diplomom.

Vyberte podľa Vás ten naj...
Hlasujte TU.
http://www.npmalafatra.sk/bocian/

Prehľad zapojených škôl - žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt za jednotlivé organizačné zložky ŠOP SR.

Správa NP MALÁ FATRA

 • ZŠ s MŠ O. Štefku, Varín, p. učiteľka Z. Synáková, žiaci 5.B
 • ZŠ Lipová, Rajec, p. učiteľka M. Fraštiová, žiaci z krúžku mladých prírodovedcov

Správa NP SLOVENSKÝ KRAS

 • ZŠ s VJM Nižný Lánec, učiteľka G. Kozmann, kolektív 31 žiakov
 • ZŠ s MŠ Drienovec, Košice Okolie, p. učiteľka Š. Hricková a K. Bernáthová, žiaci 7. A a 9. A triedy
 • ZŠ Turňa nad Bodvou, Košice Okolie, p. učiteľka M. Fehérová, 8 žiakov
 • ZŠ s VJM Buzica, p. učiteľky J. Porubszky a Éva Kmecko, 15 žiakov

Správa NP SLOVENSKÝ RAJ

 • ZŠ Komenského, Smižany, učiteľka Z. Kubičárová, Júlia Kačenková žiačka 5.A
 • ZŠ Komenského, Smižany, učiteľka Z. Kubičárová, Nataša Kolesárová, žiačka 5.A
 • ZŠ Nad Medzou, Spišská Nová Ves, vychovávateľka Ľ. Buňová, 17 žiakov štvrtého oddelenia

Regionálne centrum ochrany prírody PREŠOV

 • ZŠ Demjata, p. učiteľka Hrehová, žiaci 1.- 4. ročníka
 • ZŠ Víťaz, učiteľka M. Kovaľová Kollárová, žiaci 1.- 4. ročníka

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing., ŠOP SR, oddelenie environmentálnej výchovy

Všetky správy

Október

Počuli ste, že...