Morské oko navštívilo počas letnej turistickej sezóny takmer 30 tisíc ľudí

Morské oko navštívilo počas letnej turistickej sezóny takmer 30 tisíc ľudí

Národnú prírodnú rezerváciu Morské oko v Sobranskom okrese navštívilo počas troch mesiacov tohtoročnej letnej turistickej sezóny približne 28.000 ľudí, z toho cyklisti tvorili trojpercentnú skupinu. Správa Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat (ŠOP SR) získala tieto údaje z automatického prístroja na sčítavanie chodcov a cyklistov.

Najviac prichádzajú k Morskému oku domáci slovenskí turisti, potom sú to návštevníci z Českej republiky, Poľska a Maďarska. „V tomto roku stúpol aj počet turistov z krajín ako je Čína či Japonsko. Ich prioritou nie je ani tak Morské oko, chodia skôr obdivovať Karpatské bukové pralesy zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO,“ uviedla Zuzana Argalášová zo Správy Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Vihorlat, pod ktorú prírodná rezervácia Morské oko spadá.

Najväčší pohyb bol v tejto lokalite citeľný počas víkendov a voľných dní v popoludňajších hodinách medzi 15.00 a 16.00 hodinou. Najsilnejším dňom bol 5. júl, kedy automatický sčítač zaznamenal takmer 900 ľudí. Informácie o počte návštevníkov sú dôležité pri vyhodnocovaní investícií do turistických a cyklistických chodníkov, pri ich marketingu a údržbe, ako aj pri celkovom manažmente chráneného územia. „Doteraz sa vždy počet návštevníkov len odhadoval a pri plánovaní aktivít a investícií nám nik neveril, že návštevnosť lokality každoročne stúpa. Dnes sú údaje presné,“ tvrdí strážca Správy CHKO Vihorlat Ján Vataha.

Automatický prístroj na sčítavanie cyklistov a chodcov s elimináciou áut nainštalovalo v apríli minulého roka Združenie Jantárová cesta v rámci projektu Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch, ktorý podporuje Švajčiarsky finančný mechanizmus. Presnosť takéhoto sčítania osciluje podľa Zuzany Argalášovej medzi 95 až 100 % najmä v závislosti od podmienok inštalácie, bežného pohybu prechádzajúcich osôb a smeru ich pohybu. V súčasnosti sa v Národnej prírodnej rezervácii Morské oko buduje aj informačné centrum. Jeho otvorenie plánujeme na jar budúceho roka.

Foto: Zdroj TASR

Všetky správy

Október

Počuli ste, že...