Pomôžeme dosiahnuť slovenský envirorekord v sadení stromčekov

Pomôžeme dosiahnuť slovenský envirorekord v sadení stromčekov

Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR) sa v piatok 20. októbra zúčastní podujatia, ktoré organizuje partnerská rezortná organizácia Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), konkrétne jej Stredisko environmentálnej výchovy – Dropie. Počas Medzinárodného dňa stromov sa vynasnažíme spoločne s ďalšími subjektmi a dobrovoľníkmi vytvoriť ustanovujúci slovenský envirorekord vo výsadbe stromov na nelesných plochách v Chránenom vtáčom území Ostrovné lúky.

 

Popri poľných cestách v k. ú. Čalovec, Lipové, Zemianska Olča, Okoličná na Ostrove a Brestovec budú od 9-tej do 14-tej hodiny zamestnanci SAŽP, pracovníci zo ŠOP SR a Chránených krajinných oblastí zo západného Slovenska, dobrovoľníci a ďalšie spolupracujúce organizácie, sadiť rôzne pôvodné druhy drevín Dolného Žitného ostrova, pretože v tejto poľnohospodárskej krajine chýbajú. Majú pritom nenahraditeľnú funkciu v ochrane pôdy pred veternou eróziou, vplyv na hospodárenie s vodou v krajine, ale aj na mikroklímu znižovaním výparu z pôdy a zvyšovaním vlhkosti, zachytávajú prach a alergény, majú vplyv na prúdenie a smer vetra. Zachovávajú rozmanitosť života v krajine a poskytujú priaznivé podmienky pre život nad aj pod povrchom pôdy. Dotvárajú krajinný obraz a pohľad na stromy je balzamom na dušu. Lesnatosť katastrálnych území v CHVÚ Ostrovné Lúky je len okolo 2 – 5 %, pričom priemerná lesnatosť SR je 41 %.

Organizátor tejto akcie vyzýva všetkých nadšencov prírody, ktorí majú radi stromy v krajine, chcú priložiť ruku k dielu a zároveň byť súčasťou JEDINEČNÉHO ENVIROREKORDU PRE KRAJINU, aby sa pridali k nám a zaregistrovali sa na FB SEV Dropie/Stromy do krajiny, kde nájdete aj ďalšie potrebné informácie.

Aktivitu organizuje Stredisko environmentálnej výchovy Dropie spoločne s partnerom Bratislavským regionálnym ochranárskym združením v rámci projektu LIFE12 NAT/SK/001155 Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky.

Všetky správy

Október

Počuli ste, že...