Konferencia Výskum a ochrana Malej Fatry

Konferencia Výskum a ochrana Malej Fatry

V januári 2017 uplynulo 50 rokov od vyhlásenia Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Malá Fatra, čo bol významný míľnik pre ochranu prírody tohto výnimočného územia. Uznali sa tak prírodné hodnoty Krivánskej časti Malej Fatry, ktoré boli predmetom vedeckého skúmania už od 19. storočia. V januári 2018 zase uplynie 30 rokov od zmeny kategórie chráneného územia CHKO na národný park, čím boli snahy ochranárov symbolický zavŕšené. 

Pri príležitosti oboch okrúhlych jubileí zorganizovala vo štvrtok 5. októbra Štátna ochrana prírody SR, Správa Národného parku Malá Fatra a Občianske združenie Fatranský spolok pre odbornú verejnosť konferenciu s názvom: Výskum a ochrana Malej Fatry. Zúčastnilo sa jej celkovo 72 ľudí - prednášajúcich, divákov z radu odbornej verejnosti i zástupcov médií. V školiacom stredisku KIA Gbeľany odznelo sedemnásť zaujímavých krátkych príspevkov. Konferencia bola tematicky zameraná na výskumné aktivity z rôznych prírodovedných disciplín realizovaných na území Malej Fatry. Výstupom z podujatia bude recenzovaný vedecký zborník príspevkov, ktorý prispeje k poznaniu prírody tohto územia a pomôže pri každodennom ochranárskom manažmente. O jeho vydaní bude Správa NP Malá Fatra včas  informovať.

Partnerom podujatia bola KIA Motors Slovakia, ktorá poskytla priestory a občerstvenie pre účastníkov konferencie. Celý program ako aj zoznam príspevkov si môžete stiahnuť na stránke www.npmalafatra.sk/konferencia

Všetky správy

Október

Počuli ste, že...