Turisti sa môžu tešiť na 42. ročník prechodu Cerovou vrchovinou

Turisti sa môžu tešiť na 42. ročník prechodu Cerovou vrchovinou

Pri príležitosti Svetového dňa turizmu KST z TJ JAVOR LUČENEC v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR - Správou CHKO Cerová vrchovina, mestom Fiľakovo a Novohrad-Nógrad Geoparkom organizuje v sobotu 14. októbra celodenné turistické podujatie 42. ročník prechodu Cerovou vrchovinou. Pre záujemcov sú pripravené štyri trasy.

Prvou je trasa turistického klubu: Beliná (obec) – Belinské skaly – Monica sedlo – Obručná  – Mačacia (Šimonová veža) – Šiatorská Bukovinka (parkovisko pod hradom). Dĺžka trasy je 14 km pri prevýšení 600 metrov. Odborný sprievod zabezpečí CHKO Cerová vrchovina (ŠOP SR). Informácie a záväzné prihlášky je potrebné odoslať alebo nahlásiť do nedele 8. októbra. Kontaktnou osobou je Jozef Dorniak, tel. číslo: 0907 161575, email: jozef.dorniak@gmail.com

Druhou je trasa Geoparku: Fiľakovo - Nová Bašta - Medvedia výšina - náučný chodník Šomoška - Šiatorská Bukovinka - Fiľakovo. Dĺžka trasy je 12 km, ide o stredne náročnú túru. Tu sa vyberá aj účastnícky poplatok. Dospelí zaplatia 4 €, deti a študenti do 19 rokov 2 €. Sprievod zabezpečuje Mgr. Csaba Balázs. Informácie a záväzné prihlášky treba nahlásiť do štvrtka 12. októbra Novohradskému informačnému centru na telefónnych číslach +421(0)47 43 82 016 alebo +421(0)918 994 481. Vyžiť môžete aj kontakt na kanceláriu Geoparku Novohrad-Nógrád +421(0)917 646 551.

Treťou je trasa pre cykloturistov: Kameňolom Čamovce - ponad Belínske skaly - Monosa (580 m) - Obručná (290 m) - Mačacia (510 m) - Šiatorská Bukovinka (280 m) - Šimonova veža. Táto cyklotúra je náročnejšia. Aj štvrtá trasa je pre cykloturistov: Obec Ratka—pustovňa sv. Antona Paduánskeho v Galambe (8 km) - obec Čakanovce — Radzovce— Cerovo — Šiatoroš — jazero — obec Šiatorská Bukovinka — Šimonová veža. Na tejto cyklotúre sú 5% stúpania a klesania. Cykloturisti sa nemusia nahlasovať. Stretnutie je pred bránami Fiľakovského hradu v sobotu 14. októbra v čase od 9:40 do 10:00 hodiny. Predpokladaný príchod k Šimonovej veži je o 12:30 až 13:00 hod.

Partnerom 42. ročníka prechodu Cerovou vrchovinou je obec Šiatorská Bukovinka. Každý účastník sa zúčastňuje podujatia na vlastnú zodpovednosť, je povinný dodržiavať pokyny organizátora a rešpektovať daný stupeň ochrany prírody.

Všetky správy

Október

Počuli ste, že...