V Poloninách čistili vodné toky a turistické chodníky študenti Žilinskej univerzity

V Poloninách čistili vodné toky a turistické chodníky študenti Žilinskej univerzity

V Poloninách sa počas uplynulého týždňa venovalo dobrovoľníckym aktivitám pätnásť študentov z Výskumného ústavu vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity. Zamerali sa predovšetkým na ochranu a čistotu prírodného prostredia. Okrem spoznávania územia priamo v teréne a odborných prednášok o súčasnom stave ochrany prírody na Slovensku, vyčistili dva vodné toky, turistický chodník na Rabiu skalu a pomohli tamojšej Správe Národného parku Poloniny aj v ďalších činnostiach.

„Študenti vyčistili vodný tok v intraviláne obci Nová Sedlica. Vyzbierali 15 prívesných vozíkov odpadu, ktorý roztriedili a vyviezli. Na starosť si vzali aj potok v Zboji a turistický chodník v katastrálnom území obce Zboj smerom na Riabiu skalu. Vyhrabličkovali ho a urobili schodíky. Pomohli nám pri roznášaní dubových stĺpov, ktoré slúžia na označovanie chránených území. Vymenili sme aj tabuľky na označenie národných prírodných rezervácií Pľaša a Riaba skala,“

- uviedol riaditeľ Správy Národného parku Poloniny (ŠOP SR) Mário Perinaj, podľa ktorého má spolupráca s Výskumným ústavom vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity niekoľko pozitív pre obe strany:

„Študenti uvidia a spoznajú to, čo sa nedozvedia v školských laviciach. Ich pôsobenie je aj výchovným aspektom pre miestne obyvateľstvo, ktoré si uvedomí, že odpad v potoku nepochádza od nikoho iného, len od nich.“

Poďakovanie patrí starostovi Novej Sedlice Vasiľovi Diničovi za ústretovosť pri spolupráci so študentmi.

 

 

Všetky správy

Júl

Počuli ste, že...