V Poloninách čistili vodné toky a turistické chodníky študenti Žilinskej univerzity

V Poloninách čistili vodné toky a turistické chodníky študenti Žilinskej univerzity

V Poloninách sa počas uplynulého týždňa venovalo dobrovoľníckym aktivitám pätnásť študentov z Výskumného ústavu vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity. Zamerali sa predovšetkým na ochranu a čistotu prírodného prostredia. Okrem spoznávania územia priamo v teréne a odborných prednášok o súčasnom stave ochrany prírody na Slovensku, vyčistili dva vodné toky, turistický chodník na Rabiu skalu a pomohli tamojšej Správe Národného parku Poloniny aj v ďalších činnostiach.

„Študenti vyčistili vodný tok v intraviláne obci Nová Sedlica. Vyzbierali 15 prívesných vozíkov odpadu, ktorý roztriedili a vyviezli. Na starosť si vzali aj potok v Zboji a turistický chodník v katastrálnom území obce Zboj smerom na Riabiu skalu. Vyhrabličkovali ho a urobili schodíky. Pomohli nám pri roznášaní dubových stĺpov, ktoré slúžia na označovanie chránených území. Vymenili sme aj tabuľky na označenie národných prírodných rezervácií Pľaša a Riaba skala,“

- uviedol riaditeľ Správy Národného parku Poloniny (ŠOP SR) Mário Perinaj, podľa ktorého má spolupráca s Výskumným ústavom vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity niekoľko pozitív pre obe strany:

„Študenti uvidia a spoznajú to, čo sa nedozvedia v školských laviciach. Ich pôsobenie je aj výchovným aspektom pre miestne obyvateľstvo, ktoré si uvedomí, že odpad v potoku nepochádza od nikoho iného, len od nich.“

Poďakovanie patrí starostovi Novej Sedlice Vasiľovi Diničovi za ústretovosť pri spolupráci so študentmi.

 

 

Všetky správy

December

Počuli ste, že...

Kam na výlet

Obsah sekcie sa momentálne pripravuje...
Viac...