Interaktívne tvorivé dielne v Nitre mali veľký úspech u detí

Interaktívne tvorivé dielne v Nitre mali veľký úspech u detí

Uplynulú sobotu 9. septembra sa pracovisko Správy CHKO Ponitrie zapojilo do diania v rámci „Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2017  v meste Nitra“ s podtitulom „Pamiatky a príroda“. Stalo sa tak miestom, kde sa takmer 40 detí zo základných škôl a osemročných gymnázií zapojilo do dňa interaktívnych tvorivých dielní s názvom „Mladý ochranca prírody skúma prírodu okolia Nitry“ a „Mladý archeológ objavuje starobylú Nitru“.

Spolu s kolegami  z Katedry archeológie FF UKF v Nitre, sme v priestoroch Informačného strediska NATURA 2000 pri Správe CHKO Ponitrie zažili s témou „ochraňuj prírodu“ naozaj veľmi pekné a veríme, že pre všetky zúčastnené deti aj nezabudnuteľné chvíle.

Deti mali možnosť pútavou formou zmyslového vnímania poznávať prírodné krásy okolia mesta Nitry a pohoria Tríbeč, naučili sa veľa o drevinách, rastlinách a ich plodoch, spoznávali podľa zvukov divo žijúce živočíchy, súťažili, kreslili, vymýšľali príbehy zo života zvierat a robili rôzne prírodovedné testy. Odniesli si domov vlastnoručne vytvorené medailóny z hliny s odtlačkom  hlavy orla kráľovského, ktorý symbolizuje ohrozený druh v rámci  ochrany prírody v pohorí Tríbeč a okolí Nitry.

Deti boli za ich aktívny prístup, nadšenie a prezentované vedomosti odmenené aj certifikátmi „Osvedčenie mladého ochrancu prírody“ a „Osvedčenie mladého archeológa“.

Atmosféru najlepšie vystihujú nadšené pohľady a úsmevy na ich tvárach, ktoré nám všetkým organizátorom boli milou odmenou.

CHKO Ponitrie

Všetky správy

Máj

Počuli ste, že...