Interaktívne tvorivé dielne v Nitre mali veľký úspech u detí

Interaktívne tvorivé dielne v Nitre mali veľký úspech u detí

Uplynulú sobotu 9. septembra sa pracovisko Správy CHKO Ponitrie zapojilo do diania v rámci „Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2017  v meste Nitra“ s podtitulom „Pamiatky a príroda“. Stalo sa tak miestom, kde sa takmer 40 detí zo základných škôl a osemročných gymnázií zapojilo do dňa interaktívnych tvorivých dielní s názvom „Mladý ochranca prírody skúma prírodu okolia Nitry“ a „Mladý archeológ objavuje starobylú Nitru“.

Spolu s kolegami  z Katedry archeológie FF UKF v Nitre, sme v priestoroch Informačného strediska NATURA 2000 pri Správe CHKO Ponitrie zažili s témou „ochraňuj prírodu“ naozaj veľmi pekné a veríme, že pre všetky zúčastnené deti aj nezabudnuteľné chvíle.

Deti mali možnosť pútavou formou zmyslového vnímania poznávať prírodné krásy okolia mesta Nitry a pohoria Tríbeč, naučili sa veľa o drevinách, rastlinách a ich plodoch, spoznávali podľa zvukov divo žijúce živočíchy, súťažili, kreslili, vymýšľali príbehy zo života zvierat a robili rôzne prírodovedné testy. Odniesli si domov vlastnoručne vytvorené medailóny z hliny s odtlačkom  hlavy orla kráľovského, ktorý symbolizuje ohrozený druh v rámci  ochrany prírody v pohorí Tríbeč a okolí Nitry.

Deti boli za ich aktívny prístup, nadšenie a prezentované vedomosti odmenené aj certifikátmi „Osvedčenie mladého ochrancu prírody“ a „Osvedčenie mladého archeológa“.

Atmosféru najlepšie vystihujú nadšené pohľady a úsmevy na ich tvárach, ktoré nám všetkým organizátorom boli milou odmenou.

CHKO Ponitrie

Všetky spávy

Kalendár

Obsah sekcie sa momentálne pripravuje...
Viac...

Počuli ste, že...

Kam na výlet

Obsah sekcie sa momentálne pripravuje...
Viac...