Pracovná pozícia lesník - CHKO Východné Karpaty

Pracovná pozícia lesník - CHKO Východné Karpaty

Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Východné Karpaty, Duchnovičova 535, 068 01 Medzilaborce, prijme pracovníka na pozíciu lesník.

Požiadavky:
- VŠ vzdelanie II. stupňa lesníckeho zamerania,
- znalosť práce v GIS aplikáciách,
- práca s počítačom na veľmi dobrej úrovni,
- znalosť jedného cudzieho jazyka,
- bezúhonnosť,
- vodičský preukaz typu B,
- vítaná prax v odbore.

Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný štruktúrovaný životopis, kópiu diplomu osvedčujúceho kvalifikačné predpoklady a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné zaslať na ŠOP SR, Správa CHKO Východné Karpaty, Duchnovičova 535, 068 01 Medzilaborce najneskôr do 28.07.2017 (uznané budú aj prihlášky s dátumom odoslania 28.07.2017 na pečiatke doručovateľa).
Bližšie informácie na mailovej adrese juraj.platko@sopsr.sk, 0911 390 193.

Všetky správy

Jún

Počuli ste, že...