EKOPLAGÁT ´17 – oznámenie výsledkov

EKOPLAGÁT ´17 – oznámenie výsledkov

Medzinárodná porota trienále EKOPLAGÁT ´17  v zložení

Predseda: Prof. Wladysław Pluta (Poľsko)

Členovia: Doc. Pavol Choma (SR), Mgr. Milan Mazúr (SR), Doc. Jan Rajlich ml.(ČR), Mgr. Dana Doricová (SR)

zasadala dňa  28. júna 2017 v Považskej galérii umenia v Žiline.

Po prehliadke výstavy sa rozhodla udeliť  nasledovné ceny: 

Hlavná cena –  CHOJNA Elzbieta, Poľsko    

za sériu 3 plagátov: Plastic Garbage, 2015; 1 Cow = 1 Car, 2015; Plant a Tree!, 2015

1 cena – FRASCA Aniello, Švajčiarsko

za plagát: Typography and Nature, 2015            

2 cena – FLORIANČIČ Matej, Slovensko

za plagát:  Countdown begun, 2017

3 cena – LI Mingliang, Čína

za plagát: Symbiosis, 2015

Čestné uznanie poroty autorovi DREWINSKI Lex, Nemecko / Poľsko

za tvorbu v oblasti ekológie, doterajšiu účasť na trienále Ekoplagát  

a kolekciu plagátov na Ekoplagáte 2017: Crossing, 2016; Without Title, 2014/15; Providence, 2017; It´s not a Play Boy, 2017

Čestné uznanie poroty - KASPERCZYK Magdalena, Poľsko

za plagát: Scream, 2016

Čestné uznanie poroty - MIŠKOVÁ Adriana, Slovensko

za sériu plagátov: On Mars, 4 pieces, 2017

Ceny udelené zainteresovanými partnermi:

Cena Karpatskej iniciatívy pre mokrade – NAGYOVÁ Rita, Slovensko

za plagát: Mess less – save the rivers, 2017

Čestné uznanie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky - SHA Feng, Čína

za plagát: Water & Life, 2015

Čestný diplom Ministerstva životného prostredia SR – FLORIANČIČ Matej, Slovensko

za plagát: Countdown begun, 2017

Cena primátora mesta Žiliny - FILIPOVIČ Dejan, Slovensko

za plagát: Eco Poster, 2017

Čestné uznanie generálneho riaditeľa Štátnej ochrany prírody SR - FUENTES Mário, Ekvádor

za plagát: In Decrescento, 2016

Do 14. ročníka súťažnej prehliadky trienále EKOPLAGÁT 2017 bolo prihlásených celkovo 138  autorov s 259 plagátmi z 21 krajín Európy, Ázie a Ameriky. 

Spomedzi všetkých došlých prihlásených prác výberová porota vybrala do súťažnej kolekcie tohoročného Ekoplagátu 177 plagátov od 93 autorov z 19 krajín.

Sprievodnou akciou tohto podujatia bude aj hlasovanie o „naj plagát verejnosti“ v Považskej galérii umenia v Žiline a na internetovej stránke www.npmalafatra.sk Hlasovanie začne od 30.6.2017 a potrvá až do skončenia výstavy  27.8.2017. Výsledky hlasovania budú zverejnené na stránke  www.npmalafatra.sk a na FCB.  

Všetkým zúčastneným autorom a kolektívom srdečne ďakujeme za účasť na 14. ročníku trienále EKOPLAGÁT Žilina  a želáme veľa úspechov v ďalšej práci.

V Žiline, 28. júna 2017

Spracovali: M. Balciarová, ŠOP SR, L. Sibilová, S – NP MF

Všetky víťazné plagáty pozri tu.

 

 

Slávnostné otvorenie vernisáže Ekoplagát ´17 v PGU Žilina riaditeľom Mgr. Milanom Mazúrom a riaditeľkou sekcie ekonomiky a prevádzky ŠOP SR, Ing., Mgr. Ľubicou Balgovou.

EKOPLAGÁT ´17  – Results Announcement

Based on the decision of EKOPLAGÁT ´17 International Jury:

Chairman: Prof. Wladisław Pluta (Poland)

Members: Mgr. Dana Doricová (SR), Doc. Pavol Choma (SR), Mgr. Milan Mazúr (SR), Doc. Jan Rajlich ml. (Czech republic)

made on 28th June 2017 in Museum of Art in Žilina the winning authors and posters are as follows:

Grand Prix  ­- CHOJNA Elzbieta, Poland   

For posters: Plastic Garbage, 2015; 1 Cow = 1 Car, 2015; Plant a Tree!, 2015

1st Prize – FRASCA Aniello, Switzerland

For poster:  Typography and Nature, 2015

2nd Prize – FLORIANČIČ Matej, Slovakia

For poster: Countdown begun, 2017

3rd Prize – LI Mingliang, China

For poster: Symbiosis, 2015

Honourable mention of the jury to the author DREWINSKI Lex, Germany / Poland

for creation in the field of ecology, participation on the triennial Ekoplagát 

and for collection of posters: Crossing, 2016; Without Title, 2014/15; Providence, 2017; It´s not a Play Boy, 2017

Honourable mention of the jury: KASPERCZYK Magdalena, Poland

For poster: Scream, 2016

Honourable mention of the jury: MIŠKOVÁ Adriana, Slovakia

For posters: On Mars, 4 pieces, 2017

 

Prizes of partners:

CWI (Carpathian Wetland Initiative) Prize – NAGYOVÁ Rita, Slovakia

For poster: Mess less – save the Rivers, 2017

Certificate of Merit of the Minister of Foreign and European affairs of the Slovak republic Prize -  SHA Feng, China

For poster: Water & Life, 2015

Certificate of Merit of the Ministry of Environment of SR  Prize - FLORIANČIČ Matej, Slovakia

For poster: Countdown begun, 2017

Prize of The Mayor of Žilina - FILIPOVIČ Dejan, Slovakia

For poster: Eco Poster, 2017

Certificate of Merit of the General Director of the State Nature Conservancy of the Slovak republicFUENTES Mário, Ekvádor

For poster: In Decrescento, 2016

 Altogether, 138 authors with 259 posters from 21 countries of Europe, Asia and America joined the triennial EKOPLAGÁT 2017 exhibition and.

For the collection of this year’s Ekoplagát, the Selection Committee have chosen 177 posters from 93 authors from 19 countries out of all the received posters.

Online voting on www.npmalafatra.sk  for „the best poster of the public“ is an accompanying event this year. It is also possible to join this voting in Museum of Art in Žilina, where voting tickets can be used. Voting is open from 30th June 2017 until 27th August 2017, which is a date of exhibition closure. The results will be available on the website www.npmalafatra.sk and www.pgu.sk.

We would like to thank all the authors for taking part in 14th triennial EKOPLAGÁT Žilina and we wish you success in further work.

Written by: M. Balciarová, SNC SR, L. Sibilová, NP Malá Fatra Administration

Fotografie z vernisáže a expozície / Photos from officially launch exhibition

http://www.pgu.sk/actual.htm

 

Všetky správy

Jún

Počuli ste, že...