Stanovisko ŠOP SR k zastrelenej medvedici v Liptovskej Kokave

Stanovisko ŠOP SR k zastrelenej medvedici v Liptovskej Kokave

Vo štvrtok  dňa  1. júna po 23.00 hodine došlo v Liptovskej Kokave k usmrteniu medvedice. Išlo o synantropného asi trojročného - štvorročného jedinca, ktorý sa už v minulosti kŕmil v blízkosti ľudských sídel, či priamo v intravilánoch obcí na odpadkoch v kontajneroch. V uvedený deň medvedica opätovne vnikla do intravilánu obce priamo do objektu základnej a materskej školy na strom. Na miesto boli privolaní zástupcovia obce, poľovného revíru, polície, hasičov a Štátnej ochrany prírody. Pristúpilo sa najprv k plašeniu medvedice, aby ju bolo možné mimo obce odchytiť tak ako v predchádzajúcich prípadoch. Po 23-tej hodine medvedica zo stromu rýchlo zliezla a rozbehla sa na miestneho obyvateľa, čím došlo k bezprostrednému ohrozeniu života, a prítomný člen PZ musel zasiahnuť.

O povolenie mimoriadneho odlovu v rámci intravilánu obce požiadal zástupca obce Liptovská Kokava, pričom následne vzhľadom na situáciu vydal rozhodnutie príslušný Okresný úrad v Liptovskom Mikuláši.

Spomínaná medvedica priviedla na svet mláďatá nezvykle skoro a hneď ich začala učiť spôsobu života, aký jej vyhovoval – na odpadkoch v obciach, či v ich blízkosti. Mláďatá ani nemali šancu sa od matky naučiť prirodzene správať a stávali sa aj z nich typické kontajnerové medvede. To bol dôvod prečo jej boli odobrané, aby dostali šancu na spokojný život v poloprírodnom prostredí, kde by im nehrozilo nebezpečenstvo. Umiestnené budú v medveďom parku v Maďarsku. Ich mladá matka bola imobilizovaná a opätovne prevezená do Tichej doliny v Tatranskom národnom parku. Bolo to jediné miesto, kde sme ju mohli umiestniť – nikde inde sme totiž nedostali súhlas. Pracovníci intenzívne telefonovali  potenciálnym subjektom, hľadali sme lokalitu, kde by dostala tretiu šancu v odľahlom prostredí a mala možnosť návratu k pôvodnému prirodzenému spôsobu života tak, aby bola akceptovaná medveďou populáciou. Nepodarilo sa to ani napriek našej maximálnej snahe.

Ľudia svojou činnosťou a rozširovaním svojich aktivít uberajú zvieratám ich prirodzený životný priestor. Zvieratá sa snažia neustále sa meniacej situácii prispôsobiť a sú vlastne nútené k neprirodzenému správaniu. Ak chceme tento trend zastaviť, musíme si všetci vstúpiť do svedomia - investori, developérske spoločnosti, ale aj poľovníci, poľnohospodári či verejnosť – musíme sa správať zodpovedne tak, aby zvieratá nemuseli hľadať potravu v intravilánoch, ale v lese, ako sa to dialo od nepamäti. Aj tento prípad ukázal, aké je dôležité zaisťovať kontajnery so zvyškami potravín pred medveďmi a nedávať im dôvod zvykať si na prítomnosť človeka. Ukázal na nekompatibilitu legislatív a nefunkčnosť systému.

Medvedici je nám úprimne ľúto. Z celej situácie nebude mať prospech nikto a verte nám, že najmenší medvede. Prioritou musí zostať ochrana človeka. Preto robíme všetko, aby sa situácia neopakovala.

VIDEO z nedele 4. júna, objavil sa nový medveď v Lip. Kokave! - zdroj: youtube

Zdroj: facebook Liptovská Kokava online 

Zdroj: facebook Liptovská Kokava online 

Zdroj: facebook Liptovská Kokava online

zdroj: ŠOP SR

zdroj: ŠOP SR

zdroj: ŠOP SR

Všetky správy

Máj

Počuli ste, že...