Slovenskí strážcovia prírody vstupujú do Európskej rangerskej federácie ERF

Slovenskí strážcovia prírody vstupujú do Európskej rangerskej federácie ERF

Asociácia strážcov chránených území Slovenska (ASCHÚS), ktorá združuje profesionálnych a dobrovoľných strážcov prírody z Národných parkov (NP) a Chránených krajinných oblastí (CHKO) sa stala členom novozaloženej Európskej rangerskej federácie (ERF). Dohoda vznikla na májovom 4. Európskom kongrese strážcov prírody, ktorý organizovali v českých Litoměřiciach Asociácie strážcov prírody Českej republiky a Slovenska pod záštitou svetovej federácie strážcov IRF - International Rangers Federation. Zúčastnilo sa ho takmer 130 delegátov z 22 európskych štátov, Izraela a Austrálie, ktorí si zvolili výbor federácie, podpísali dohody s národnými asociáciami strážcov o ich vstupe do ERF a spolupráci. Okrem založenia ERF bol dôležitým bodom kongresu aj vzájomná výmena skúseností z práce strážcov jednotlivých krajín Európy. "Súčasťou tohto kongresu boli aj viaceré podnetné workshopy, prednášky, vytvorili sme pracovné skupiny na riešenie špeciálnych činností strážcov, ako napríklad koordinácia dobrovoľných strážcov prírody. S českou asociáciou sme obnovili dohodu o spolupráci, na základe ktorej pristúpime k výmenným stážam, zorganizujeme aj niekoľko spoločných podujatí," uviedol vedúci odboru strážnej služby Národného parku Nízke Tatry a prezident ASCHÚS Dan Harťanský.

Na spomínanom kongrese v Litoměřiciach bolo zo Slovenska desať strážcov prírody. Slávnostného otvorenia sa zúčastnil aj generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody SR Milan Boroš. Ten okrem iného vyzdvihol prácu slovenských strážcov a nadštandardnú spoluprácu slovenských a českých strážcov v tejto oblasti: "Národné asociácie strážcov Slovenskej republiky a Českej republiky uzavreli medzi sebou dohodu o vzájomnej spolupráci a organizujú spoločné stretnutia strážcov oboch našich krajín. Jedného takéhoto stretnutia som sa zúčastnil a bol som prekvapený, že na ňom neboli len strážcovia zo Slovenska a Čiech, ale aj z Ruska, Poľska, Maďarska, Nemecka, Rakúska, Veľkej Británie a Rumunska. Zistil som, že strážcovia sú jedna veľká rodina, ktorá má spoločný cieľ a to ochranu našej spoločnej prírody. Viem, že práca strážcu je mimoriadne náročná na čas, odbornú a fyzickú zdatnosť ako aj morálnu odolnosť. Strážca musí byť často sám v teréne a nesmie brať ohľad na to, či je leto, zima, či prší, sneží alebo praží slnko. Hlavne však musí byť v službe v čase zvýšenej návštevnosti chránených území, teda cez soboty a nedele a v čase prázdnin. V službe sa stretáva s rôznymi ľuďmi, niektorí z nich sa dopúšťajú priestupkov, niekedy aj trestných činov na úseku ochrany prírody a krajiny. Sú časté prípady, kedy je slovne napádaný pre výkon svojej práce. Aj napriek tomu strážcovia tejto práci obetujú veľa svojho voľného času a vlastných finančných prostriedkov, veľa krát na úkor svojich rodín."

Strážcovia prírody zo Slovenska a Česka už v roku 2010 adresovali ministerstvám životného prostredia spoločné memorandum, v ktorom poukázali na niektoré problémy, ktoré pochádzajú z praxe v teréne, teda priamo v chránených oblastiach. "Našou snahou je zjednotiť uniformy, upraviť niektoré oprávnenia strážcov a zlepšiť organizáciu práce. Našim cieľom je skvalitniť ochranu slovenskej prírody. Veríme, že naše návrhy, ktoré sme vypracovali, sa v dohľadnom čase prenesú do legislatívneho procesu," podotkol Dan Harťanský.Všetky správy

Apríl

Počuli ste, že...