VYPOČUJME SI HLASY MLADÝCH - TÉMA SVETOVÉHO DŇA DIVEJ PRÍRODY 2017

VYPOČUJME SI HLASY MLADÝCH - TÉMA SVETOVÉHO DŇA DIVEJ PRÍRODY 2017

Strata prirodzeného biotopu, intenzívne poľnohospodárstvo, zmena klímy, pytliactvo a ilegálny obchod patria dnes medzi najväčšie hrozby pre voľne žijúce živočíchy a voľne rastúce rastliny.

Poukázať na tieto skutočnosti a priblížiť ich širokej verejnosti, to je cieľom Svetového dňa divej prírody, či skôr lepšie preložené Svetového dňa voľne žijúcich zvierat a voľne rastúcich rastlín (World Wildlife Day).

3. marec - SVETOVÝ DEŇ DIVEJ PRÍRODY

vyhlásilo Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov (OSN) na svojom 68. zasadnutí v roku 2013. V tento deň bol v roku 1973 vo Washingtone podpísaný Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (známy pod skratkou CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora).

Generálny tajomník CITES pán John E. Scanlon k tomuto dňu povedal: "Svetový deň divej prírody je ideálna príležitosť na oslavu mnohých krásnych a rozmanitých foriem voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a na zvýšenie informovanosti o množstve výhod, ktoré ľuďom zabezpečí ich ochrana. Súčasne nám tento deň pripomína naliehavú potrebu posilnenia boja proti kriminalite v tejto oblasti, ktorá má rozsiahle ekonomické, environmentálne a sociálne dôsledky".

TÉMA V ROKU 2017

Témou tohtoročných osláv je "VYPOČUJME SI HLASY MLADÝCH". Takmer štvrtina svetovej populácie je vo veku medzi desiatym a dvadsiatym štvrtým rokom, preto je potrebné vynaložiť čo najväčšie úsilie, aby sme podporili mladých ľudí, ako budúcich lídrov, či ľudí s rozhodovacou právomocou v celosvetových otázkach, aby konali ako na lokálnej, tak i na globálnej úrovni pri ochrane ohrozených voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín. Cieľom je inšpirovať mladých ľudí z celého sveta, aby sa aktívne podieľali na ochrane prírody. Mládež, to sú agenti zmeny. Je povinnosťou súčasnej generácie zdieľať svoje vedomosti s mladšími generáciami o zachovaní prírody, a zároveň ich povzbudiť, aby sa aktívne zapojili a podieľali svojimi inovatívnymi a kreatívnymi spôsobmi na ochrane druhov. Investícia do našich mladých ľudí pomôže zabezpečiť prežitie voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a podporí boj proti ničivému nezákonnému obchodu s nimi.
Organizácia spojených národov (OSN) podporuje angažovanosť mládeže v rozhodovacom procese, realizuje pre ňu rôzne programy a vymenovala tiež aj generálneho vyslanca OSN pre mládež.

Originál plagát vytvorili Mohammed Elnour, Michael Gerver, Deborah Sommers, online dobrovoľníci programu OSN

Na prelome septembra a októbra 2016 sa zmluvné strany dohovoru CITES zišli v Johannesburgu v Juhoafrickej republike, na 17. konferencii zmluvných strán (COP 17), na ktorej prijali úplne prvú rezolúciu o Angažovanosti mládeže, ktorá podporuje väčšie zapojenie a posilnenie postavenia mládeže v otázkach ochrany prírody.

ODKAZ PRE JEDNU ĎALIU GENERÁGIU (One More Generation)

Kampaň Olivie a Cartera (vpravo a vľavo na fotografii) za zastavenie ťažby ropy na pobreží Atlantiku

Olivia a Carter Riesovi založili v roku 2009 neziskovú organizáciu s názvom One More Generation (vtedy mala Olivia 7 a Carter 8 rokov) na záchranu ohrozených druhov a na ochranu životného prostredia aspoň ešte pre jednu ďalšiu generáciu ... a ďalšie. Sú presvedčení, že vzdelávanie je kľúčom k riešeniu všetkých problémov sveta. Ak sa ľudia už v ranom veku budú zaujímať o všetky druhy na našej planéte a naučia sa starať o životné prostredie, nebude toľko druhov na pokraji vyhynutia.

Vyzývajú všetkých, aby podporili Svetový deň divej prírody a zapojili sa do zvyšovania povedomia o osude mnohých ohrozených živočíchov a rastlín po celom svete.

Vytvorili veľké množstvo programov a aktivít na ich webových stránkach (http://onemoregeneration.org/programs/), majú veľa partnerov a pomocníkov po celom svete. ktorí robia úžasnú prácu, ale aj napriek tomu stále potrebujú tvoju pomoc. Vyzývajú každého, aby aspoň 30 minút zo svojho každodenného života venoval štúdiu o tom, čo sa deje zvieratám po celom svete, zistil, čo hovoria na to odborníci a aké sú životaschopné riešenia. Oblasti, v ktorých sa môžete angažovať sú: ochrana živočíchov, ochrana životného prostredia a zapojenie mládeže. Potom sa zapojte akýmkoľvek spôsobom a nezabudnite sa zdieľať o tom, čo ste sa naučili, aspoň s jednou osobou a požiadali ju, aby ona urobila to isté.

Spoločne tak môžeme byť hnacím motorom zmeny prostredníctvom vzdelávania. Ich odkaz je Ktokoľvek môže urobiť zmenu ... ak my môžeme, ty môžeš tiež.

Svetový deň divej prírody 2017 povzbudzuje mládež na celom svete, aby sa spoločne zomkla pri riešení pretrvávajúcich závažných hrozieb pre voľne žijúce živočíchy a voľne rastúce rastliny, akými sú napr. zmena ich prirodzených biotopov, nadmerné využívanie alebo ilegálne obchodovanie.

Generálny tajomník CITES pán Scanlon dodal: "Pozývame všetky členské štáty, príslušné organizácie v systéme OSN ako aj všetky ostatné zainteresované organizácie a jednotlivcov - cez letiská, múzeá a školy, aby sa zapojili do celosvetovej oslavy Svetového dňa divej prírody".

Je na každom človeku, aby nejakým spôsobom prispel k ochrane voľne žijúcich živočíchov, rastlín a ich biotopov. Všetci máme svoju rolu.
Naše spoločné akcie na záchranu prírody môžu byť rozhodujúce v tom, či druh prežije alebo vymizne.

DNES UROB JEDNU VEC, KTOROU POMÔŽEŠ PRÍRODE.

Uvádzame zopár návrhov:
- Zverejnite náš plagátik k Svetovému dňu divej prírody na vašom webe, alebo na sociálnej sieti (Facebook, Twitter atď.) so správou "100 000 slonov afrických v rokoch 2010 až 2012 bolo zabitých kvôli klom DNES UROB JEDNU VEC, KTOROU POMÔŽEŠ PRÍRODE #WWD2017. Plagátik TU
- Odfoťte sa s plagátikom, rozpošlite, zdieľajte na sociálnych sieťach a ukážte tak podporu. Môžete použiť #Dnes Urob Jednu Vec#, #mládež pre divú prírodu#, #VYPOČUJME SI HLASY MLADÝCH#, #Stop Ilegálnemu Obchodu#
- Svetový deň divej prírody môžete nájsť aj na Facebooku: https://www.facebook.com/WorldWildlifeDay, https://www.facebook.com/cites
- Navštívte národný park, chránenú krajinnú oblasť, zoologickú alebo botanickú záhradu, či múzeum a zistite ako im môžete pomôcť pri záchrane živočíchov alebo rastlín.
- Zorganizujte besedu na danú tému vo vašej škole, univerzite, knižnici, klube.
- Zorganizujte výstavu fotografií, výtvarnú súťaž, alebo premietanie filmov s danou tematikou (krátke video o zabíjaní nosorožcov je zverejnené na http://www.wildlifeday.org/content/outreach-material).
- Podporte lokálny projekt zameraný na ochranu prírody.

NA DOVOLENKE ZVÁŽTE KÚPU SUVENÍROV ako koralové náramky, výrobky z mušlí, sošky zo slonoviny alebo produktov s výťažkami z rastlín a iné. Tieto produkty podliehajú dohovoru CITES a je potrebné mať na ne dovozné alebo vývozné povolenie (anglicky "permit"), inak vám na colnici bude predmet skonfiškovaný a uložená pokuta.
Viac informácii v letáku: Výzva pre cestovateľov: Pomôžte zachrániť ohrozené druhy!

O DOHOVORE CITES

Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín je jeden z najmocnejších nástrojov pre zachovanie týchto druhov prostredníctvom regulácie obchodu s nimi. K dohovoru v súčasnosti pristúpilo 183 strán, vrátane EÚ, ktorá pristúpila v roku 2015. Na Slovensku je uplatňovaný od roku 1992.

Približne 5 600 druhov živočíchov a 30 000 druhov rastlín sú chránené týmto dohovorom proti nadmernému využívaniu na medzinárodný obchod. Dohovor reguluje aj obchodovanie s ich derivátmi a produktami vyrobenými z rastlín a živočíchov, resp. ich častí . Prostredníctvom systému vydávania dovozných a vývozných povolení sa snaží zabezpečiť, aby bol medzinárodný obchod so zaradenými druhmi trvalo udržateľný, legálny a sledovateľný. V rámci Slovenska sú zaradené do príloh dohovoru CITES napr. medveď hnedý, rys ostrovid, vydra riečna, orol skalný, bocian čierny, jasoň červenooký, pijavica lekárska, črievičník papučkovitý, medvedica lekárska a iné.
ŠOP SR plnení úlohy vedeckého orgánu Slovenskej republiky na úseku ochrany druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi.

Spracovala: Ing. Miriam Balciarová, ŠOP SR, oddelenie environmentálnej výchovy
Zdroje informácií:
http://www.wildlifeday.org, www.cites.org a www.cites.sk.
www.facebook.com/CITES
http://onemoregeneration.org/programs/
Enviromagazín 5/2016/XXI. ročník

Všetky správy

Máj

Počuli ste, že...