Výber prírodných vodopádov podľa:Všeobecné informácie o prírodných vovopádochMapa SRwww.ŠOPSR.sk
Výber prírodných vodopádov podľa územnej pôsobnosti ŠOP SRVýber prírodných vodopádov podľa príslušnosti k NP alebo CHKOVýber prírodných vodopádov podľa administratívneho členenia SR

RSOPK Bratislava

RSOPK Prešov

S-NAPANT

S-PIENAP

S-TANAP

S-NP Malá Fatra

S-NP Muránska Planina

S-NP Poloniny

S-NP Slovenský kras

S-NP Slovenský raj

S-NP Veľká Fatra

S-CHKO Biele Karpaty

S-CHKO Cerová vrchovina

S-CHKO Dunajské luhy

S-CHKO Horná Orava

S-CHKO Kysuce

S-CHKO Latorica

S-CHKO Malé Karpaty

S-CHKO Ponitrie

S-CHKO Poľana

Prvý predajniansky vodopád
Vodopád Bystrého potoka
Vodopád Spády
Králický vodopád
Vodopád Skalný
Veľký tajovský vodopád
Harmanecký vodopád

S-CHKO Strážovské vrchy

S-CHKO Vihorlat

S-CHKO Východné Karpaty

S-CHKO Záhorie

S-CHKO Štiavnické vrchy

 

Prvý predajniansky vodopád
Organizačný útvar: S-CHKO Poľana

 


Tok:
Čelno

Okres:
Brezno

Orog. celok:
Čierťaž

K.ú.
Predajná

VCHÚ:


MCHÚ:
PP Predajnianske vodopády

Šírka toku nad vodop.:
5 m

Mapa:

TM 1:25.000


Výška vodp.
a/ odhad:
5 m
b/ meraním:

Nadm. výška:
725 m n.m.

Mapový list:

34-111-D-b

Stupne:
SŠ:
VD:

Popis:
Horninové podložie: migmatity, ortoruly, krem. porfýry ľubietovskej zóny Veporika

Popis situácie v teréne: v doline Predajnianske Čelno pod tunelom - vedie k nemu značkovaná cesta z odbočky pod tunelom z asfaltky

Genetický typ vodopádu: tektonický SV-JZ systém sa kríži s V-Z smerom

 

 

(c) 2002 Štátna ochrana prírody SR