01 02 03 03

Maloplošné chránené územia

Národný park Veľká Fatra patrí medzi najzachovalejšie územia, čo sa odráža aj v množstve vyhlásených maloplošných chránených území. Tieto sa zriaďujú na zachovanie vzácnych a nenarušených častí prírody a ich hlavným poslaním je prísna druhová a územná ochrana. Je v nich najprísnejší (4.-5.) stupeň ochrany. Správa Veľkej Fatry spravuje 42 takýchto vzácnych území.

Ako prvé bolo vyhlásené územie NPR Harmanecká tisina, ktoré v sebe ukrýva pamätníka doby ľadovej tis obyčajný. Vo Veľkej Fatre sa ho zachovalo najviac z celej strednej Európy.

Najväčšia rezervácia, NPR Tlstá, sa rozprestiera na ploche 3 066,04 ha s významnými krasovými formami, zachovanými lesnými spoločenstvami a pestrou vysokohorskou vegetáciou. Medzi najmenšie patria PP Rojkovská travertínová kopa a Krkavá skala.

Najvyššie položené sú NPR Čierny kameň a NPR Suchý vrch.

Najzachovalejší prales v sebe ukrýva Padva.

Rieka Turiec, kde je zriadená NPR, zasahuje do najväčšieho počtu katastrálnych území a prechádza dvoma okresmi.

Najviac skalných objavíme v NPR Veľká skalná, Tlstá a PR Biela skala.

NPR Rakšianske rašelinisko, NPR Kláštorské lúky, PR Rojkovské rašelinisko uchovávajú v sebe vzácne mokraďné spoločenstvá s mnohými ohrozenými druhmi rastlín a živočíchov, po ktorých nemožno prejsť suchou nohou.

Z chránených stromov sú zaujímavé majestátne lipy v Kláštore pod Znievom, v Sklenom alebo v Sklabinskom Podzámku. Nepôvodné druhy v tejto kategórii zastupuje Ginko v Abramovej.

jazernicke_jazierko_chilova_1.jpgcha_zarnovica.jpgnpr_lysec.jpgnpr_suchy_vrch_z_druhej_strany.jpgnpr_raksianske_raselinisko.jpgjazernicke_jazierko_chilova_2.jpgcha_ivancinske_mociare.jpgnpr_tlsta.jpgnpr_cierny_kamen.jpgnpr_turiec.jpgnpr_suchy_vrch.jpgvelka_skalna.jpgpr_katova_skala.jpgvodopad_v_npr_padva.jpgcha_mosovske_aleje.jpgnpr_borisov.jpgnpr_harmanecka_tisina.jpgpr_biela_skala.jpgnpr_harmanecka_tisina2.jpgpr_korbelka.jpgpp_rojkovska_trvartinova_kopa.jpg