01 02 03 03

Lesnícky NCH Jozefa Dekréta Matejovie

Trasa: Dolný Jelenec, Horný Jelenec, Valentová, Rybô, Kohútová, Majerova skala
Téma: lesníctvo a prírodné pomery okolia Starých Hôr
Dĺžka: 9,5 km
Náročnosť: mierne náročná
Počet informačných tabúľ: 12
Prístup: z Dolného Jelenca alebo zo Starých hôr
Potrebný čas: 5 hod.
Zriaďovateľ: Lesy SR š.p., OZ Slovenská Ľupča

Majerova_skala.jpg