01 02 03 03

Contacts

Správa Národného parku Veľká Fatra
P. O. Hviezdoslava 38
036 01 Martin
tel: 043 / 428 45 03
fax: 043 / 428 45 89
List of staff

Správa NP Veľká Fatra - pracovisko Ružomberok
Ul. A. Bernoláka 38
034 01 Ružomberok
List of staff