Info:Milí užívatelia, v menu záznamy nájdete hustoty, počet teritórií na 10ha a plochy biotopov v CHVÚ, CLC 2000, CLC 2006

Databázový systém ISTB online

Vychádza z program Aves-Symfony - on-line databázový systém Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko a vývoj nových funkcionalít obohacuje súčasne aj AVES - symfony

Základný cieľ databázového systému ISTB online je vyhodnotiť výsledky projektu šf vtáky.

Návod

ISTBonline - návod sa otvorí v novom okne prípadne v novej záložke

Položky v exportovanom súbore do excelu:
 • Id - jedinečné interné číslo druhového záznamu
 • zoology_id - jedinečné interné číslo lokalitnej časti záznamu (jedna lokalita môže mať veľa druhových záznamov)
 • zoology_date - dátum pozorovania
 • zoology_date - dátum pozorovania
 • zoology_locality - Lokalita
 • zoology_longitud - zemepisná dĺžka
 • zoology_latitud - zemepisná šírka
 • zoology_gisfeature - typ vyjadrenia lokality, B - bodom, P - polygónom, L - líniou, G - gridom (DFS, km sieť a pod.)
 • lkpprojecname_name - ktorou zo 6tich metód bol údaj zistený (ostatné pozorovania, metóda bodového transektu ...)
 • lkpzoospecies_lat - vedecké meno druhu
 • count - počet pozorovaných jedincov (ak je počet 0, charakteristika je NEGAT)
 • lkpzoochar_id_ch - charakteristika pozorovania druhu (medzinárodné skratky A0,B1,B2,C3...D)
 • accessibility - prístupnosť
 • lkplandstructure_code hunting estimatedheight number_ageunknown number_about number_add number_sad number_juv number_imm number_pull number_male number_maleadd number_malesad number_malejuv number_female number_femaleadd number_femalesad number_femalejuv - nepoužívané
 • chvu - kód Chráneného vtáčieho územia
 • description - poznámka
 • observators - pozorovatelia
Táto aplikácia pracuje dobre na:
windows 2000 (virtual machine 192 MB RAM), actual(!) Mozilla Firefox 3.6.12, Internet Explorer, Chrome, Opera
windows XP (service pack 1,2,3) Mozilla Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera
všetky skúšky boli uskutočnené na najaktuálnejších verziách (nov.2010)

Mozilla Firefox install - slovak
Chrome install - slovak
Opera install - slovak
Internet Explorer install - slovak

Powered by mini 2010 © SyMfonAK Valid XHTML 1.0 Transitional