Záverečná konferencia projektu

Posted on

Záverečná konferencia, ktorá dodala pomyselnú bodku implementácii projektu sa uskutočnila v dňoch 22. až 23. novembra 2016.

Projekt bol podporený v rámci Švajčiarskeho finančného mechanizmu, sumou presahujúcou dva milióny eur. Prijímateľom grantu bola Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, partnermi projektu sa stali Výskumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity v Tatranskej Javorine a Centrum pre rozvoj a životné prostredie, Inštitút geografie Univerzity v Berne vo Švajčiarsku.

Cieľom projektu bolo zlepšiť ochranu prírody a trvalo udržateľné využívanie chránených území a vybraných biotopov.

Pomocou projektu Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch sa vytvorila nová Koncepciu ochrany prírody a krajiny Slovenskej republiky na roky 2015 až 2025. Opravou prešiel náučný chodník Haburské rašelenisko, vyrobených bolo niekoľko desiatok informačných panelov, ktoré sa následne inštalovali vo vybraných chránených územiach. Zabezpečilo vybavenie informačných stredísk v Banskej Bystrici, Zvolene, Novej Sedlici, na Morskom oku a v Kusíne. Realizovali sa rôzne manažmentové opatrenia v chránených územiach, investície smerovali na zakúpenie techniky, napríklad mulčovač, obojživelné vozidlo s príslušenstvom, kosačky, hrable, ručné kosy, sekery, píly a krovinorezy.

Na území CHKO Poľana boli mapované lesné a nelesné biotopy pre vypracovanie Programu starostlivosti o CHKO Poľana, vytvorili sa podkladové štúdie pre toto územie. Vypracovaný bol aj Program starostlivosti Národného parku Poloniny. V pilotných oblastiach  troch projektových území CHKO Poľana, NP Poloniny, CHKO Vihorlat, ale aj v Muránskej planine, sa realizovali životaschopné aktivity podporujúce spoluprácu s miestnymi obyvateľmi, ktoré prispeli k regionálnemu rozvoju územia. Zamerané boli na ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva ako i rozvoj cestovného ruchu. Výsledkom sú napríklad prístrešky pre turistov, altánky, oprava unikátneho chrámu v Dare, úprava areálu kamenného monolitu pre potreby cykloturistov, vytýčenie trás Huculskej magistrály, či vyhliadková veža v Zbojskej.

„Tento projekt je z pohľadu realizácie priamo v regiónoch jeden z najvýznamnejších na Slovensku. Je výkladnou skriňou, pretože zapojil aj miestnych ľudí do aktivít súvisiacich s ochranou prírody. Práve na ochranu prírody dala Švajčiarska konfederácia najväčší dôraz v rámci poskytnutých financií. Celkovo sme za desať rokov poskytli Slovensku takmer 62 miliónov eur a z toho viac než polovica smerovala do ochrany prírody. Realizovalo sa tu dvadsať veľkých a štyridsať menších projektov,“ uviedol počas tlačovej konferencie veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie Alexander Wittwer.

Počas konferencie sa uskutočnil aj krst knihy vydanej v rámci projektu. Knihu Karpaty – ukryté bohatstvo pokrstil veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie na Slovensku Alexander Wittwer.