Menu

Úvod

Bociany

Aktuality

Pripravujeme

Prírodné pomery

BR Slovenský kras

Územná ochrana

Dokumenty

Environmentálna výchova

Náučné chodníky

Fotogaléria

Kontakty

 

Partneri

ŠOP SR

SSJ

SON

SOS/Birdlife Slovensko

Aggtelekský národný park

Prírodné pomery


Flóra

Slovenský kras patrí svojou rozlohou medzi najväčšie krasové oblasti v strednej Európe.Vo fytogeografickom... Ďalšie podrobnosti...

 


Fauna

 

V náväznosti na špecifické vlastnosti územia Slovenského krasu sa vytvorili pestré životné podmienky aj pre vývoj... Ďalšie podrobnosti...

 

 


Lesy

Podstatnú časť plochy cca 78 % územia národného parku zaberajú lesné spoločenstvá. Po skončení doby ľadovej... Ďalšie podrobnosti...

 


Abiotické javy

 

Na geologickej stavbe územia národného parku a jeho bezprostredného okolia sa v zmysle teraz uznávaného... Ďalšie podrobnosti...

 

 


Využívanie územia

Lesné hospodárstvo

Bezvýhradnú prevahu v navrhovanom území majú lesné pozemky s výmerou 27 809,23 ha, čo predstavuje 80,35 % z celkovej výmery národného parku... Ďalšie podrobnosti...


Späť