Menu

Úvod

Bociany

Aktuality

Pripravujeme

Prírodné pomery

BR Slovenský kras

Územná ochrana

Dokumenty

Environmentálna výchova

Náučné chodníky

Fotogaléria

Kontakty

 

Partneri

ŠOP SR

SSJ

SON

SOS/Birdlife Slovensko

Aggtelekský národný park

Environmentálna výchova

Našim zámerom je zvyšovať environmentálne povedomie obyvateľov od tých najmenších v materských školách cez základné a stredné školy až po širokú verejnosť prostredníctvom: prednášok, besied spojených s premietaním filmov, podujatí organizovaných pri príležitosti významných dní v ochrane prírody, terénnych exkurzií do územia národného parku, výstav o aktuálnych témach ochrany prírody,eko - výchovného programu „Bocian“, rôznych súťaží určených pre žiakov škôl.

V školskom roku 2017/2018 sme pripravili novú ponuku ekovýchovných programov, prednášok a besied pre záujemcov z materských škôl, základných škôl a gymnázií, ktoré sú v územnej pôsobnosti správy národného parku Slovenský kras (okres Rožňava a časť okresu Košice – okolie).

Ponuka ekovýchovných programov

Ponuka ekovýchovných programov pre materské školy na školský rok 2017/2018

Ponuka ekovýchovných programov pre základné školy a gymnáziá na školský rok 2017/2018

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne environmentálnej výchovy kontaktujte našu pracovníčku pre environmentálnu výchovu MVDr. Andreu Balážovú na tel: 058/7326815, mob.: 0903 298 237 alebo e-mailom na: andrea.balazova.sk@sopsr.sk .


Environmentálne aktivity a podujatia konané v školskom roku 2009/2010...

Environmentálne aktivity a podujatia konané v školskom roku 2008/2009...