Menu

Úvod

Bociany

Aktuality

Pripravujeme

Prírodné pomery

BR Slovenský kras

Územná ochrana

Dokumenty

Environmentálna výchova

Náučné chodníky

Fotogaléria

Kontakty

 

Partneri

ŠOP SR

SSJ

SON

SOS/Birdlife Slovensko

Aggtelekský národný park

Bociany

On-line sledovanie bocianieho hniezda

Dnešné technické vymoženosti nám umožňujú pozorovať život bociana bieleho priamo na jeho hniezde pomocou web kamery a internetu. Na území Slovenska bol prvý oficiálny prenos uskutočnený v Zlatých Moravciach v roku 2008. Hniezdo bociana bieleho na komíne kaštieľa, sídla správy NP Slovenský kras v Brzotíne, je kamerou snímané už od roku 2010. Vďaka spoločnosti VEGAnet s.r.o., poskytovateľovi internetového pripojenia v Rožňave a okolí, ktorá nás podporila bezplatným internetovým pripojením pre online sledovanie hniezda budeme mať možnosť nahliadnuť do intímneho života bocianov aj v roku 2017.

Všetci záujemcovia si nájdu online prenos v čase od príletu do odletu bocianov na týchto internetových stránkach www.bociany.sk, www.vtaky.sk, www.kukaj.sk.


Aktuality

Obsadenie bocianích hniezd na budove Správy NP Slovenský kras

Na budove Správy NP Slovenský kras máme dve hniezda bociana bieleho. Obidve sú umiestnené na komínoch budovy – kaštieľa. Hniezdo snímané aj online kamerou – Online hniezdo je už dlhoročne obsadzované bocianmi, v roku 2016 naň 7. 4. 2016 ako prvá priletela samica a následne 11. 4. 2016 priletel samec. Bocianí pár vychoval dve mláďatá, jedno vlastné a jedno adoptívne. Druhé hniezdo –Nové hniezdo bolo bocianmi založené len v roku 2015. V minulom roku priletel na toto hniezdo ako prvý samec 10. 4. 2016 a potom samica 13. 4. 2016. Vychovali 4 mláďatá.

Tohto času je už online kamera funkčná a čakáme na príchod bocianov.

20. 3. 2017


uverejnené 3. 4. 2017

Na online hniezdo priletel prvý bocian dňa 30. 3. 2017. Usilovne opravuje okraje hniezda a čaká na prílet partnerky.

uverejnené 2. 5. 2017

Samica priletela na online hniezdo 20. 4. 2017 a prvé vajíčko zniesla 25. 4. 2017.

uverejnené 15. 5. 2017

Bocianí pár sa usilovne stará o štyri vajíčka, obaja rodičia na nich striedavo sedia a už budúci týždeň očakávame vyliahnutie prvého bocianika.

uverejnené 5. 6. 2017

Na online hniezde sa vyliahli tri bocianie mláďatá.

uverejnené 4. 7. 2017

Mláďatá bocianov na online hniezde dostali dňa 27. 6. 2017 ornitologické krúžky. Vďaka tomuto nezameniteľnému označeniu je možné bociana ľahko identifikovať, určiť jeho vek, pohyb po kontinentoch ako aj vernosť svojmu hniezdu, alebo svojmu partnerovi.

uverejnené 31. 7. 2017

Každý rok sme na online hniezde vďaka kamere zaznamenali niečo výnimočné, niečo čo bežne nebýva pravidlom a tak je tomu aj tento rok. Jedno z mláďat má netradične jedno čierne pierko vo chvostovom perí. Štandardne majú Bociany biele celé telo pokryté bielym perím a len na koncoch krídel majú čierne pierka. Ak si túto raritu chcete pozrieť nielen z našich fotografií, ale aj online musíte sa poponáhľať, pretože jedno z mláďat už absolvovalo 28. 7. svoj prvý let a čochvíľa ho budú nasledovať aj súrodenci.


Ekovýchovný program „Bocian“

V rámci environmentálnej výchovy ponúkame základným školám možnosť zapojiť sa do ekovýchovného programu „Bocian“. Koordinátorom programu je Prírodovedné oddelenie Východoslovenského múzea v Košiciach v spolupráci s ZO SZOPK Bocian a SOS/BirdLife Slovensko. Program vstupuje už do 16. roka svojho trvania a od roku 2001 ju podporuje Lichtenštajnská nadácia CICONIA.

Cieľom programu je:

- zvýšiť záujem mladých ľudí o prírodovedné pozorovania a zapojiť ich do zmysluplnej odbornej činnosti

- zdokonaliť ekologické poznatky cez poznávanie života bociana a získať údaje o stave populácie bociana bieleho

Pre účastníkov programu sme v roku 2017 pripravili nový metodický materiál s názvom „ Žiadosť bociana bieleho o dočasný pobyt v obci“. Ako už aj názov napovedá úlohou bude spracovanie žiadosti bociana a akoby legalizovanie pobytu bociana v našich obciach. Výsledným materiálom bude poster vo forme plagátu o veľkosti A1 (A0) s potrebnými náležitosťami akú má mať žiadosť o pobyt (odporúčanými v metodickom materiáli). Zapojiť sa môžu jednotlivci, ale aj kolektívy žiakov. Pre kolektívy žiakov škôl aj v obciach, kde bociany nehniezdia, ponúkame možnosť zapojiť sa do umeleckej, výtvarnej tvorby na tému bocian v rámci výtvarnej súťaže „ Môj sused bocian“. Koncom septembra sa uskutoční vyhodnotenie programu, udelí sa cena za najlepšie spracovanú žiadosť a ocenia sa aj najkrajšie výtvarné práce. Poster a výtvarné práce budú tiež súčasťou výstavy vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach na konci roka 2017 a poster sa potom stane vývesným plagátom vo vašej obci. Veríme, že počtom prác prekonáme slovenský rekord v počte výtvarných prác na tému bocian z roku 2014.

V prípade záujmu o Ekovýchovný program „Bocian“ kontaktujte pracovníčku pre environmentálnu výchovu MVDr. Andreu Balážovú na tel: 058/7326815, mob.: 0903 298 237 alebo e-mailom na: andrea.balazova.sk@sopsr.sk


 

Brožúrka ekovýchovného programu Bocian 2017 na stiahnutie (v PDF), klik na obrázok

Späť