Tím

Ing. Tomáš Dražil, PhD

riaditeľ Správy NP Slovenský raj

Po absolvovaní VŠLD vo Zvolene pracuje od r. 1994 na Správe NP Slovenský raj. Postgraduálne štúdium zameral na výskum lúčnych spoločenstiev Slovenského raja. Od r. 2013 riaditeľ S-NP Slovenský raj.Mgr. Milan Barlog zoológ

E-mail: milan.barlog@sopsr.sk
Telefón: 053 442 20 10
mob: +421 903 298 212

František Bartko strážca

E-mail: frantisek.bartko@sopsr.sk
Telefón: 053 441 02 76
mob: +421 903 298 213

Mgr. Štefánia Bryndzová botanik

E-mail: stefania.bryndzova@sopsr.sk
Telefón: 053 442 20 10
mob: +421 903 298 228

Ľuboš Cibula strážca, správa webstránky

E-mail: lubos.cibula@sopsr.sk
Telefón: 053 442 20 10
mob: +421 903 298 214

František Divok prac. pre envirovýchovu

E-mail: frantisek.divok@sopsr.sk
Telefón: 053 441 02 76
mob: +421 903 298 221

Ing. Vladimír Krak lesník

E-mail: vladimir.krak@sopsr.sk
Telefón: 053 442 20 26
mob: +421 903 298 222

Mgr. Andrea Hájková zoológ

E-mail: andrea.hajkova@sopsr.sk
Telefón: 053 441 20 26
mob: +421 903 298 226

Aladár Holmok strážca

E-mail: aladar.holmok@sopsr.sk
Telefón: 053 442 02 76
mob: +421 903 298 215

Róbert Javorský strážca

E-mail: robert.javorsky@sopsr.sk
Telefón: 053 441 02 76
mob: +421 903 298 223

Mgr. Jozef Kormančík zoológ

E-mail: jozef.kormancik@sopsr.sk
Telefón: 053 442 20 10
mob: +421 903 298 216

Miroslav Lehocký strážca

E-mail: miroslav.lehocky@sopsr.sk
Telefón: 053 441 20 10
mob: +421 903 298 245

Ing. Marek Leskovjanský lesník, GIS

E-mail: marek.leskovjansky@sopsr.sk
Telefón: 053 442 20 10
mob: +421 903 298 211

Mgr., Ing. Slavomíra Mihucová strážca

E-mail: slavka.mihucova@sopsr.sk
Telefón: 053 441 20 10
mob: +421 903 298 229

Ing. Vladimír Mucha strážca

E-mail: vladimir.mucha@sopsr.sk
Telefón: 053 442 20 10
mob: +421 903 298 220

Mgr. Peter Olekšák vedúci odboru ochrany krajiny, krajinár, ÚPD, správa webstránky

E-mail: peter.oleksak@sopsr.sk
Telefón: 053 441 20 10
mob: +421 903 298 225

Ing. Zuzana Papsonová, PhD. strážca

E-mail: zuzana.papsonova@sopsr.sk
Telefón: 053 442 20 10
mob: +421 903 298 218

Ing. Katarína Škorvánková vedúca odboru strážnej služby, lesník

E-mail: katarina.skorvankova@sopsr.sk
Telefón: 053 441 02 76
mob: +421 903 298 224

Kvetoslava Turzáková techn.-administratívny pracovník

E-mail: kvetoslava.turzakova@sopsr.sk
Telefón: 053 442 20 10
mob: +421 903 298 219

Ing. Marián Vaľo poľnohospodár

E-mail: marian.valo@sopsr.sk
Telefón: 053 441 02 76
mob: +421 903 298 227

Partneri

Poranený živočích

Poranený živočích - prvá pomoc

V prípade, že nájdete poraneného chráneného živočícha, volajte:
0911 485 298 alebo 112.
Náš pracovník živočícha prevezme a zabezpečí následnú starostlivosť.

Základné pokyny pri manipulácii s nájdenými živočíchmi [doc]

Základné dokumenty

Napíšte nám