3.3 Aké sú povinnosti strán, ktoré pristúpili ku konvencii?

    Všeobecným cieľom konvencie je zabezpečiť múdre využívanie a ochranu mokradí pre zachovanie významných ekologických procesov, pre ich veľké bohatstvo flóry a fauny a pre ich ekonomicky významné funkcie a hodnoty. Štáty, ktoré pristúpili ku konvencii, prijímajú záväzky týkajúce sa ochrany a múdreho využívania mokradí na svojom území. Štyrmi hlavnými záväzkami sú: