2.2 Prečo chránime mokrade?

    Mokrade patria medzi najproduktívnejšie biotopy sveta. Sú kolískou biologickej diverzity, na ich vode a primárnej produktivite je závislé nespočetné množstvo druhov rastlín a živočíchov. Sústreďujú sa v nich veľké počty vtákov, cicavcov, plazov, obojživelníkov, rýb a bezstavovcov. Z okolo 20 000 druhov rýb sveta vyše 40% žije v sladkých vodách. Mokrade sú tiež dôležitou zásobárňou rastlinného genetického materiálu a poskytujú celý rad ďalších úžitkov. Sú nevyhnutné pre udržiavanie zdravého života, blahobytu a často i existencie ľudí, ktorí v nich žijú.

(a) Funkcie

Interakcie fyzikálnych, biologických a chemických zložiek mokradí ako je pôda, voda, rastliny a živočíchy, podmieňujú, že mokrade plnia určité funkcie, napríklad:

(b) Hodnoty/význam

    Mokrade majú obrovský ekonomický význam, napríklad z hľadiska:

    Okrem toho majú osobitné atribúty ako časť kultúrneho dedičstva, môžu mať náboženský význam, predstavujú zdroj estetickej i umeleckej inšpirácie a tvoria podstatu významných miestnych tradícií.

    Tieto funkcie, hodnoty a vlastnosti možno zabezpečiť len ak umožníme ďalšie fungovanie ekologických procesov mokradí. Napriek pokroku v posledných desaťročiach patria mokrade naďalej k najohrozenejším ekosystémom v dôsledku pokračujúceho odvodňovania, kultivácie pôdy, znečisťovania a nadmernej exploatácie ich zdrojov.