Príloha 2

Zmluvné strany Ramsarskej konvencie o mokradiach

(stav v auguste 1999)


Počet zmluvných strán: 116
Počet lokalít prihlásených do Zoznamu mokradí medzinárodného významu: 1 005
Celková výmera prihlásených lokalít: 71 328 342 hektárov 

Krajina
Dátum vstupu do konvencie 
Poč. lokalít v ramsarskom zozname 
Celková výmera zapísaných lokalít v ha 
Albánsko
29.03.96 
20 000 
Alžírsko
04.03.84 
4 970 
Argentína
04.09.92 
420 039 
Arménsko
06.11.93 
492 239 
Austrália
21.12.75 
53 
5 184 045 
Bahamy
07.06.97 
32 600 
Bahrain
27.02.98 
Bangladéš
21.09.92 
596 000 
Belgicko
04.07.86 
7 935 
Belize
22.08.98
... 
Bolívia
27.10.90 
805 240 
Botswana
09.04.97 
6 864 000 
Brazília
24.09.93 
4 536 623 
Bulharsko
24.01.76 
2 803 
Burkina Faso
27.10.90 
299 200 
Bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko
08.09.91 
18 920 
bývalý ZSSR .
* 1 559 500 
Čad
13.10.90 
195 000 
Česká republika
**01.01.93 
10 
37 891 
Čína
31.07.92 
588 380 
Dánsko
02.01.78 
38 
2 283 013 
Egypt
09.09.88 
105 700 
Ekuádor
07.01.91 
94 750
Estónsko
29.07.94 
10 
215 950 
Filipíny
08.11.94 
5 800 
Fínsko
21.12.75 
11 
101 343 
Francúzsko
01.12.86 
18 
795 085 
Gabun
30.04.87 
1 080 000 
Gambia
16.01.97 
20 000 
Ghana
22.06.88 
178 410 
Grécko
21.12.75 
10 
163 501 
Gruzínsko
07.06.97 
34 223 
Guatemala
26.10.90 
83 099 
Guinea
18.03.93 
225 011 
Guinea-Bissau
14.05.90 
39 098 
Holandsko
23.09.80 
24 
326 928 
Honduras
23.10.93 
172 286 
Chile
27.11.81 
100 174 
Chorvátsko
25.06.91 
80 455 
India
01.02.82 
192 973 
Indonézia
08.08.92 
242 700 
Irán, Islamská republika 
21.12.75 
18 
1 357 150 
Írsko
15.03.85 
45 
66 994 
Island
02.04.78 
58 970 
Izrael
12.03.97 
366 
Jamajka
07.02.98 
5 700 
Japonsko
17.10.80 
11 
83 725 
Jordánsko
10.05.77 
7 372 
Juhoslávia
28.07.77 
39 861 
Južná Afrika
21.12.75 
16 
492 830
Kambodža
23.10.99 
54 600 
Kanada
15.05.81 
36 
13 050 360 
Keňa
05.10.90 
48 800 
Kolumbia
18.10.98 
400 000 
Komory
09.06.95 
30 
Kongo
18.10.98 
438 960 
Kongo, Demokratická republika
18.05.96 
866 000 
Kórejská republika
28.07.97 
960 
Kostarika
27.04.92 
9
245 515 
Libanon
16.09.99 
?660 
Lichtenštajnsko 
06.12.91 
101 
Litva
20.12.93 
50 451 
Lotyšsko
25.11.95 
43 300 
Luxembursko
15.08.98 
313 
Madagaskar
25.01.99 
53 095 
Maďarsko
11.08.79 
19 
149 841 
Malajzia
10.03.95 
38 446 
Malawi
14.03.97 
224 800 
Mali
25.09.87 
162 000 
Malta
30.01.89 
16 
Maroko
20.10.80 
10 580 
Mauretánia
22.02.83 
1 215 600 
Mexiko
04.11.86 
1 095 414 
Monako
20.12.97 
10 
Mongolsko
08.04.98 
630 580 
Namíbia
23.12.95 
629 600 
Nemecko
26.06.76 
31 
672 852 
Nepál
17.04.88 
17 500 
Niger
30.08.87 
220 000 
Nikaragua
30.11.97 
43 750 
Nórsko
21.12.75 
23 
70 150 
Nový Zéland
13.12.76 
38 868 
Pakistan
23.11.76 
61 706 
Panama
26.11.90 
110 984 
Papua Nová Guinea
16.07.93 
594 924
Paraguay
07.10.95 
775 000 
Peru
30.03.92 
2 932 059 
Pobrežie slonoviny
27.06.96 
19 400 
Poľsko
22.03.78 
90 455 
Portugalsko
24.03.81 
10 
65 813 
Rakúsko
16.04.83 
102 772 
Rumunsko
21.09.91 
647 000 
Ruská federácia
11.02.77 
35 
* 10 323 767 
Salvador
22.05.99 
1 571 
Senegal
11.11.77 
99 720 
Slovenská republika
**01.01.93 
11 
37 130 
Slovinsko
25.06.91 
955 
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
05.05.76 
148 
753 844 
Spojené štáty americké
18.04.87 
17
1 177 980
Sri Lanka
15.10.90 
6 210 
Surinam
22.11.85 
12 000 
Sýrska arabská republika
05.07.98 
10 000 
Španielsko
04.09.82 
38 
158 216 
Švajčiarsko
16.05.76 
7 049 
Švédsko
21.12.75 
30 
382 750 
Taliansko
14.04.77 
46 
56 950 
Thajsko
13.09.98 
494 
Togo
04.11.95 
194 400 
Trinidad a Tobago
21.04.93 
6 234 
Tunisko
24.03.81 
12 600 
Turecko
13.11.94 
159 300 
Uganda
04.07.88 
15 000 
Ukrajina
01.12.91 
22 
716 250 
Uruguay
22.09.84 
435 000 
Venezuela
23.11.88 
263 636 
Vietnam
20.01.89 
12 000 
Zambia
28.12.91 
333 000 

Poznámky

* Ruská federácia informovala UNESCO, že je následníkom pri plnení záväzkov bývalého ZSSR vyplývajúcich z Ramsarskej konvencie. Z lokalít prihlásených v r. 1976 bývalým ZSSR sú 3 teraz v Ruskej federácii, 4 na Ukrajine a 1 v Estónsku - zostávajúcich 5 lokalít je v iných nezávislých štátoch (Azerbajdžan 1, Kazachstan 2, Kirgizstan 1, Turkmenistan 1). Tadžikistan a Uzbekistan predložili UNESCO Deklaráciu o následníctve po bývalom ZSSR, ale dosiaľ nemenovali do Zoznamu žiadnu lokalitu. Žiadna z lokalít prihlásených bývalým ZSSR neleží v Tadžikistane alebo Uzbekistane. Tieto štáty sa stanú zmluvnými stranami po skompletizovaní nevyhnutných formalít. U niektorých členských krajín Spoločenstva nezávislých štátov (Azerbajdžan, Bielorusko, Kazachstan, Kirgizstan, Moldavsko a Turkmenistan) sa očakáva potvrdenie ich postavenia ako zmluvných strán konvencie, ktoré deklarovali 21. decembra 1991 v Alma Ate.

** Česká republika a Slovenská republika sa stali zmluvnými stranami konvencie ako súčasť bývalej Českej a Slovenskej federatívnej republiky 2. júla 1990, obe uložili v UNESCO Deklaráciu o následníctve a sú samostatnými členskými štátmi od rozdelenia ČSFR.

Ďalšie informácie: Ramsar/Wetland Sites Officer, Scott Frazier (frazier@wetlands.agro.nl) z Wetlands International v Holandsku, alebo Ramsar Convention Bureau, Rue Mauverney 28, CH-1196 Gland, Switzerland (tel. +41 22 999 0170, fax +41 22 999 0169, e-mail ramsar@ramsar.org, www.ramsar.org ).