4.2.4. Kritériá a dlhodobé ciele pre prihlasovanie mokradí medzinárodného významu, s pokynmi na ich aplikáciu

   V tejto časti sú uvedené kritériá pre výber lokalít spolu s dlhodobými cieľmi konvencie v tejto oblasti. Pri každom kritériu sú tiež usmernenia, ktoré majú pomôcť pri zabezpečovaní systematického prístupu pri výbere prioritných lokalít pre prihlasovanie. Tieto pokyny treba zohľadňovať spolu so všeobecnejšími smernicami uvedenými v časti 4.2.3. Časť 4.4 obsahuje Slovník pojmov používaných v kritériách, dlhodobých cieľoch a pokynoch, ktoré tu uvádzame.