3.5.3 Sekretariát/Byro

    Stálym sekretariátom pre konvenciu je Byro Ramsarskej konvencie, ktoré zabezpečuje každodennú koordináciu aktivít konvencie.

    Byro vedie generálny tajomník (v súčasnosti je to Delmar Blasco z Argentíny), ktorý dozerá na prácu malého počtu plne a čiastočne úväzkových administratívnych a odborných pracovníkov. Ramsarskí zamestnanci ovládajú niekoľko jazykov (najmä oficiálne jazyky konvencie - angličtinu, francúštinu, španielčinu) a sú expertami v rade disciplín (napr. biológia, geografia, právo, administrácia, počítačové vedy a komunikácia). Tím Byra sa podľa potreby dopĺňa konzultantmi.

    Byro každý rok pripravuje plán práce a rozpočet, ktorý schvaľuje Stály výbor a ktoré vychádzajú zo schváleného programu pre trojročné obdobie. Byro koordinuje svoju činnosť s činnosťou partnerských organizácií.

    Úlohy Byra sú: