3.3.5 Podrobnejšia interpretácia záväzkov zmluvných strán

    Záväzky zmluvných strán boli podrobnejšie formulované v "Rámci pre napĺňanie Ramsarskej konvencie" (rezolúcia 5.1 Konferencie zmluvných strán):

a) Chrániť mokrade

b) Rozvíjať medzinárodnú spoluprácu pri ochrane mokradí c) Udržiavať komunikáciu pri ochrane mokradí d) Podporovať prácu konvencie