Program starostlivosti o PR Bokrošské slanisko - návrh na prerokovanie


ps_pr_bokrosske_slanisko.doc [4.15 MB]
zoznam_dotknutych_obci.doc [25.50 KB]
zoznam_vlastnikov_spravcov_najomcov.doc [35.50 KB]