Projekt ochrany a program starostlivosti o CHA Síky - návrh na prerokovanie


po_cha_siky.doc [3.41 MB]
ps_cha_siky.doc [5.18 MB]
zoznam_dotknutych_obci.doc [25.50 KB]
zoznam_vlastnikov_spravcov_najomcov.doc [48.00 KB]