Projekt ochrany a program starostlivosti o CHA Panské lúky - návrh na prerokovanie


po_cha_panske_luky.doc [61.25 MB]
ps_cha_panske_luky.doc [6.92 MB]
zoznam_dotknutych_obci.doc [26.00 KB]
zoznam_vlastnikov_spravcov_najomcov_panske_luky.doc [324.00 KB]