Projekt ochrany a program starostlivosti PR Brezové - návrh na prerokovanie


PO_PR_Brezove.doc [4.53 MB]
PS_PR_Brezove.doc [4.17 MB]
Zoznam_dotknutych_obci.doc [25.50 KB]
Zoznam_vlastnikov_spravcov_najomcov.doc [1.37 MB]