Návrh projektu ochrany a programu starostlivosti o CHA Čenkov - na prerokovanie


Zoznam dotknutych obci.doc [26.00 KB]
Zoznam vlastnikov_spravcov_najomcov.doc [97.00 KB]
projekt_ochrany_cha_cenkov.doc [4.81 MB]
ps_cha_cenkov.doc [28.41 MB]