Návrh projektu ochrany a programu starostlivosti o CHA Čenkov - na prerokovanie


PS_CHA_Cenkov_09022018.doc [28.41 MB]
Projekt_ochrany_CHA_Cenkov_09022018.doc [4.81 MB]
Zoznam dotknutych obci.doc [26.00 KB]
Zoznam vlastnikov_spravcov_najomcov.doc [97.00 KB]