Prístupov:
44870

Dnes:
2

Počítané od:
27.11.2002

Syseľ pasienkový a chrček poľný - domáca stránka mapovateľov a prispievateľov

Milí priateľ(ka) prírody, budeme Vám veľmi vďační za každé pozorovanie.

Vaše poznatky budú použité výhradne pre potreby ochrany prírody!
Ďakujeme Vám za dôveru.

Miestny názov alebo popis nálezu:  
Najbližšia obec:  
Presný dátum: (v tvare 2002-05-17)  
Ak si nespomínate na presný dátum, skúste rok:  alebo mesiac (číslo):  prípadne ročné obdobie:
Podrobnosti Vášho pozorovania:  
Kontakt na Vás (meno, email, telefón prípadne adresa)