rano_v_poloninach interier_Stuznice

Evnironmentálna výchova

Deň otvorených dverí v MBR Východné Karpaty

Viac informácií: pozri [.pdf]
Galéria:
IMG 0579IMG 0555IMG 0553IMG 0620

Stretnutie pedagógov – koordinátorov env. výchovy

Viac informácií: pozri [.pdf]

„Objavme doma divy sveta“

Viac informácií: pozri [.pdf]

Putovná výstava - „Poloniny – krajina, v ktorej žijem“

Viac informácií: pozri [.pdf]

Súťaž NP Poloniny v 101 otázkach a odpovediach

Viac informácií: pozri [.pdf]
Vyhodnotenie: pozri [.pdf]
Metodické a organizačné pokyny: pozri [.pdf]

XXXIV. ročník TOPu

Viac informácií: pozri [.pdf]

Tréningový seminár pre pedagógov

Viac informácií: pozri [.pdf]

Potulky lesným chodníkom

Viac informácií: pozri [.pdf]

Den zeme 2011

Viac informácií: pozri [.pdf]
Vyhodnotenie literárno-výtvarnej súťaže „S batohom cez Poloniny“: pozri [.pdf]
Ukážka z literárnej tvorby: pozri [.pdf]

Spolupráca na projekte „Priestor pre všetkých“

Viac informácií: pozri [.pdf]