rano_v_poloninach interier_Stuznice

Diplom Rady Európy

Európsky diplom udeľuje Výbor ministrov Rady Európy pre prírodné a poloprírodné chránené územia a krajiny výnimočného európskeho významu z hľadiska ochrany biologickej, geologickej a krajinnej diverzity a zároveň manažované príkladným spôsobom. Od roku 1965 toto prestížne medzinárodné ocenenie získalo takmer 70 chránených území, vrátane dvoch slovenských, a to Národnej prírodnej rezervácie Dobročský prales a Národného parku Poloniny. Územie musí spĺňať dve základné kritériá: mimoriadne prírodné hodnoty (biologická a krajinná rozmanitosť) a príkladnú starostlivosť o územie. Ďalšie podmienky a odporúčania sú zahrnuté do príslušnej rezolúcie Výboru ministrov Rady Európy.

Národný park Poloniny získal Európsky diplom po prvý krát pred 17-timi rokmi, v roku 1998 vtedy ešte pre Chránenú krajinnú oblasť Východné Karpaty (Protected Landscape Area). V 5-ročných intervaloch si udržanie tohoto prestížneho ocenenia dané územie obhajuje.

Pri príležitosti okrúhleho výročia Európskeho diplomu (aktuálny plagát je možné stiahnuť) boli na území NP Poloniny realizované podujatia pre širokú verejnosť:
• Kultúrno – výchovný program pre základné školy okresu Snina a širokú verejnosť v kinosále Domu kultúry s názvom „Poloniny – tajomné a nevšedné“. Aprílového podujatia sa zúčastnilo približne 2 000 účastníkov. Program bol zameraný na prehĺbenie pozitívneho vzťahu k planéte, k vlastnému životnému prostrediu, na upevnenie a rozšírenie informácií o území NP Poloniny hravou a nenásilnou formou, na poskytnutie informácií o 50. výročí Európskeho diplomu pre chránené územia
• Exkurzia do územia NP Poloniny pre širokú verejnosť s názvom „Nebojte sa pralesa“. Októbrového podujatia sa zúčastnilo takmer 60 ľudí. Prejdená bola trasa pripravovaného NCH Rožok.

plagát na stiahnutie [pdf]

img 9188img 9050zaver programutanec rocnych obdobiimg 9079img 9040divadlielko o zivote vtacato jari