Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Publikácie a dokumenty
NATURA 2000 - OTÁZKY A ODPOVEDE

24 stranová plnofarebná brožúra.
Vydali: SOVS, SVODAS a RSPB v roku 2002.


Odpovede na 31 najbežnejších otázok v súvislosti so sústavou NATURA 2000. Publikácia bola vydaná v rámci projektu: "Transpozícia a implementácia smernice EÚ o vtákoch a smernice o biotopoch v Slovenskej republike", vďaka podpore Európskej únie. Prezentované názory sú názormi SOVS a neodrážajú oficiálne stanovisko Európskej únie.


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2021 Štátna ochrana prírody SR