Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manaľment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Publikácie a dokumenty
Skladačka Európsky významné druhy µivočíchov a rastlín na Slovensku


 

Vydala Śtátna ochrana prírody SR v roku 2007 v rámci projektu Optimalizácia komunikácie a informovanosti o chránených územiach zaradených do sústavy NATURA 2000, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou.

Skladačka Európsky významné druhy µivočíchov a rastlín na Slovensku
Plnofarebná skladačka formátu A3

Informuje o európsky významných druhov µivočíchov a rastlín na Slovensku. Udáva ich popis a roz±írenie na na±om území.

Skladačka Európsky významné druhy µivočíchov a rastlín na Slovensku                   1.13 MB  

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2018 ©tátna ochrana prírody SR