Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Kútsky les
Kód územia:SKUEV2165
Kraj:Trnavský kraj
Rozloha:11,332 ha
Správca územia:Správa CHKO Záhorie
Katastrálne územia :Brodské, Kúty
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Kunka červenobrucháBombina bombina
Ohniváčik veľkýLycaena dispar
Modráčik bahniskovýMaculinea nausithous
Modráčik krvavcovýMaculinea teleius
Modráčik krvavcovýMaculinea teleius
Skokan ostropyskýRana arvalis
Skokan štíhlyRana dalmatina
Hrúz VladykovGobio albipinnatus
Hrúz vladykov(bieloplutvý)Gobio albipinnatus


Navrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR