Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Kalaštovský bor
Kód územia:SKUEV0906
Kraj:Trnavský kraj
Rozloha:357,061 ha
Správca územia:Správa CHKO Záhorie
Katastrálne územia :Borský Peter
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91T0 Lišajníkové borovicové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Fuzáč veľkýCerambyx cerdo
Plocháč červenýCucujus cinnaberinus
Roháč obyčajnýLucanus cervus


Navrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR