Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Borské piesky
Kód územia:SKUEV0899
Kraj:Trnavský kraj
Rozloha:16,736 ha
Správca územia:Správa CHKO Záhorie
Katastrálne územia :Borský Mikuláš
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91T0 Lišajníkové borovicové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Plocháč červenýCucujus cinnaberinus


Navrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR