Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 

Warning: sybase_query() [function.sybase-query]: message: Invalid object name 'VerejnyGeoPortal.saIG.IG_PROTECTEDSITES'. (severity 16) in /var/www/sopsr/natura/menu/inc/uev.php on line 26

Warning: sybase_query() [function.sybase-query]: General SQL Server error: Check messages from the SQL Server (severity 16) in /var/www/sopsr/natura/menu/inc/uev.php on line 26

Warning: sybase_query() [function.sybase-query]: message: Could not use view or function 'dbo.vWeb_ZoznamUEV' because of binding errors. (severity 16) in /var/www/sopsr/natura/menu/inc/uev.php on line 26

Warning: sybase_query() [function.sybase-query]: General SQL Server error: Check messages from the SQL Server (severity 16) in /var/www/sopsr/natura/menu/inc/uev.php on line 26

Warning: sybase_query() [function.sybase-query]: Query failed in /var/www/sopsr/natura/menu/inc/uev.php on line 26

Warning: sybase_fetch_object() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/sopsr/natura/menu/inc/uev.php on line 27
Popis lokalityMapa lokality
Názov :
Kód územia :
Kraj :
Rozloha :0,000 ha
Správca územia :
Katastrálne územia :

mapa nie je právne záväznáWarning: sybase_query() [function.sybase-query]: message: Invalid object name 'VerejnyGeoPortal.saIG.IG_PROTECTEDSITES'. (severity 16) in /var/www/sopsr/natura/menu/inc/uev.php on line 91

Warning: sybase_query() [function.sybase-query]: General SQL Server error: Check messages from the SQL Server (severity 16) in /var/www/sopsr/natura/menu/inc/uev.php on line 91

Warning: sybase_query() [function.sybase-query]: message: Could not use view or function 'dbo.vWeb_BiotopyUEV' because of binding errors. (severity 16) in /var/www/sopsr/natura/menu/inc/uev.php on line 91

Warning: sybase_query() [function.sybase-query]: General SQL Server error: Check messages from the SQL Server (severity 16) in /var/www/sopsr/natura/menu/inc/uev.php on line 91

Warning: sybase_query() [function.sybase-query]: Query failed in /var/www/sopsr/natura/menu/inc/uev.php on line 91

Warning: sybase_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/sopsr/natura/menu/inc/uev.php on line 93
Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Mlok karpatskýTriturus montandoni
Kunka žltobrucháBombina variegata


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2018 Štátna ochrana prírody SR