Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov :Stebnícka Magura
Kód územia :SKUEV0754
Kraj :Prešovský kraj
Rozloha :184,645 ha
Správca územia :RSOPK Prešov
Katastrálne územia :Stebník, Zborov

mapa nie je právne záväzná


Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
9140 Javorovo-bukové horské lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Boros schneiderovBoros schneideri
Rys ostrovidLynx lynx
Vlk dravýCanis lupus


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2018 Štátna ochrana prírody SR