Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 

Warning: sybase_query() [function.sybase-query]: message: Invalid object name 'VerejnyGeoPortal.saIG.IG_PROTECTEDSITES'. (severity 16) in /var/www/sopsr/natura/menu/inc/uev.php on line 26

Warning: sybase_query() [function.sybase-query]: General SQL Server error: Check messages from the SQL Server (severity 16) in /var/www/sopsr/natura/menu/inc/uev.php on line 26

Warning: sybase_query() [function.sybase-query]: message: Could not use view or function 'dbo.vWeb_ZoznamUEV' because of binding errors. (severity 16) in /var/www/sopsr/natura/menu/inc/uev.php on line 26

Warning: sybase_query() [function.sybase-query]: General SQL Server error: Check messages from the SQL Server (severity 16) in /var/www/sopsr/natura/menu/inc/uev.php on line 26

Warning: sybase_query() [function.sybase-query]: Query failed in /var/www/sopsr/natura/menu/inc/uev.php on line 26

Warning: sybase_fetch_object() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/sopsr/natura/menu/inc/uev.php on line 27
Popis lokalityMapa lokality
Názov :
Kód územia :
Kraj :
Rozloha :0,000 ha
Správca územia :
Katastrálne územia :

mapa nie je právne záväznáWarning: sybase_query() [function.sybase-query]: message: Invalid object name 'VerejnyGeoPortal.saIG.IG_PROTECTEDSITES'. (severity 16) in /var/www/sopsr/natura/menu/inc/uev.php on line 91

Warning: sybase_query() [function.sybase-query]: General SQL Server error: Check messages from the SQL Server (severity 16) in /var/www/sopsr/natura/menu/inc/uev.php on line 91

Warning: sybase_query() [function.sybase-query]: message: Could not use view or function 'dbo.vWeb_BiotopyUEV' because of binding errors. (severity 16) in /var/www/sopsr/natura/menu/inc/uev.php on line 91

Warning: sybase_query() [function.sybase-query]: General SQL Server error: Check messages from the SQL Server (severity 16) in /var/www/sopsr/natura/menu/inc/uev.php on line 91

Warning: sybase_query() [function.sybase-query]: Query failed in /var/www/sopsr/natura/menu/inc/uev.php on line 91

Warning: sybase_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/sopsr/natura/menu/inc/uev.php on line 93
Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Mlok hrebenatýTriturus cristatus
Kunka žltobrucháBombina variegata
Mlok karpatskýTriturus montandoni
Boros schneiderovBoros schneideri
Fuzáč alpskýRosalia alpina
Fuzáč veľkýCerambyx cerdo
Roháč obyčajnýLucanus cervus
Medveď hnedýUrsus arctos
Rys ostrovidLynx lynx
Vlk dravýCanis lupus
Netopier obyčajnýMyotis myotis
Podkovár malýRhinolophus hipposideros


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2018 Štátna ochrana prírody SR