Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Demänovská slatina
Kód územia:SKUEV0061
Kraj:Žilinský kraj
Rozloha:1,670 ha
Správca územia:Správa NAPANT
Katastrálne územia :Demänová
Vyhlasovací predpis:Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 2/2012 z 30. apríla 2012, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Demänovská slatina a jeho ochranné pásmo

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
kunka žltobrucháBombina variegata
mlok karpatskýTriturus montandoni
Pimprlík močiarnyVertigo geyeri
Pimprlík mokraďovýVertigo angustior


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2020 Štátna ochrana prírody SR