Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manaľment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Publikácie a dokumenty
STAROSTLIVOSŤ O ÚZEMIA NATURA 2000

Ustanovenia článku 6 smernice 92/43/EHS o ochrane biotopov, vośne µijúcich µivočíchov a vośne µijúcich rastlín
Vydalo: Ministerstvo µivotného prostredia Slovenskej republiky v roku 2002.

Starostlivosź o územia Natura 2000  (859 kB) (99 kB)

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 ©tátna ochrana prírody SR